SLU-nyhet

Hotande röta i rötterna på tall

Publicerad: 19 augusti 2020
Khaled Youssef

Nya resultat visar att nästan all tall hotas av rotröta. Det leder till minskad tillväxt och i värsta fall dör träden.

– Problemen är välkända för gran, men tallen ligger lika illa till. Det finns all anledning att ta hotet på allvar och behandla stubbar både vid gallring
och slutavverkning. Andra åtgärder kan vara att dra ner på gallringarna eller avverka på vintern, säger Khaled Youssef.
Han doktorerar på rotröta vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp.
TILL skillnad från rotröta på gran är angreppen på tall svåra att upptäcka, även när trädet avverkats. I gran vandrar rötan upp i trädet och stammen ruttnar inifrån. I tall frodas angreppet i rötterna. Därmed förlorar trädet i tillväxt genom minskad näringstillförsel och att mycket energi går åt till försvaret mot angreppen. Tallen blir dessutom försvagad och riskerar att
dö av olika orsaker. För att kartlägga rötan har Kahled låtit en maskin lyfta upp träd med rötterna och därefter tagit prover från rotsystemet, som analyserats i laboratoriet. Efter tio dagar kan angreppen på rotbitarna upptäckas med hjälp av mikroskop.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation