SLU-nyhet

Ny krögare i Alnarp till hösten

Publicerad: 08 maj 2020

SLU har under våren gjort en upphandling för drift av restaurang och intern catering för SLU i Alnarp.

Upphandlingen är genomförd enligt LOU. För att anbudsgivarna skall vara kvalificerade för vidare bedömning skall de uppfylla krav på t ex ekonomi, kvalitet och hållbarhet.I detta fall var det fyra anbudsgivare som var kvalificerade och som sedan utvärderades för mervärde i form av presenterat koncept och menyförslag för lunch och catering samt pris.

En arbetsgrupp bestående av inköpsavdelningen samt medarbetare och studenter från SLU:s restauranggrupp har tagit fram anbudsunderlag och utvärderat anbudsgivarna.

Pembert & Gustavsson rankades högst i utvärderingen och utmärkte sig genom vision, entusiasm och skicklighet samt mervärden i form av väl genomtänkt koncept inriktat på samverkan samt intressanta menyförslag. 

Nuvarande krögare är verksam fram till slutet av juni och därefter kommer köket att renoveras. Pembert & Gustavsson startar sedan upp i samband med terminsstarten.