SLU-nyhet

Kampen för klimatet hotar skånska arter

Publicerad: 22 april 2020
Rödlistan 2020

Sveriges rödlista 2020 släpps idag, 22 april. I samband med det har Sveriges Radio P4 haft ett antal inslag med fokus på biologisk mångfald i skogen. I Skåne hälsade journalisten Helena Stenkvist Söderlin på Radio Malmöhus bland annat på Jörg Brunet, Per-Ola Hedwall och David Falk när de var ute i naturreservatet Svaneholms hästhage för att inventera ett hägnexperiment som institutionen genomför i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne och Partnerskap Alnarp

Delar av en längre intervju med Jörg sändes i P4 på tisdag den 21 april . I intervjun påpekar han att skogsägarna och naturvårdsmyndigheterna under de senaste 20 åren har gjort stora insatser för att skydda de biologiskt mest värdefulla skogarna i Skåne. När Sverige nu satsar på en mer biobaserad ekonomi, är det viktigt att ett ökat uttag av biomassa ur skogen inte äventyrar dessa framsteg. Det finns många åtgärder som både gynnar biologisk mångfald och ger möjlighet till biomassaproduktion, till exempel olika former av naturvårdsgallringar i både produktionsskogar och naturvårdsskogar. Skogsbruk och naturvård behöver samarbeta närmare i framtiden för att kunna utnyttja sådana synergier.

Jörg Brunet