SLU-nyhet

Belagd effekt mot snytbaggar

Publicerad: 16 mars 2020
Kristina Wallertz

Under flera årtionden har det pågått en intensiv jakt på alternativ till gift mot snytbaggar. Preliminära forskningsresultat visar nu att beläggningsskydd är ett fullgott alternativ.

Efter beslutet att fasa u tinsekticider har det funnits oro över hur de mekaniska skydden fungerar i praktiken. De vanligaste skydden består av en beläggning som hindrar snytbaggen från att gnaga på stammen. Appliceringen görs i plantskolan och kostnaden är likvärdig som för behandling med insekticider. Frågan är hur effektiva beläggningsskydden är och om de har andra nackdelar.
DE FÖRSTA resultaten från en större studie under ledning av Kristina Wallertz och Karin Hjelm är nu klara. Utgångspunkten är "vanliga" planteringar på 30 hyggen i södra Sverige varav hälften i nuläget är planterade och inventerade minst en gång. En mindre del av varje hygge har reserverats till försöksytor med; obehandlade plantor, plantor med insektsgift och plantor med mekaniska skydd. Man har på samma hygge
gjort uppföljningar av den praktiska planteringen genom att lägga ut provytor. År 2018 planterades den första omgången täckrotsplantor
som inventerats två säsonger. Andra omgången planterades 2019 och ska
inventeras ytterligare en gång. I ett andra försök testas plantor av omskolade täckrotsplantor typ P+1 (efter tio veckor i kruka får de växa
på friland under 1-2 år). De planterades 2019 och har inventerats en gång.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation