SLU-nyhet

Nya frågor väcks när Urban Readings påbörjar ett nytt tema

Publicerad: 14 december 2020

Våren 2020 startade SLU Urban Futures projektet ’Urban Readings’, då krönikörer, forskare, skribenter och praktiker, från olika världsdelar bjöds in att skriva om hållbar stadsutveckling i ljuset av covid-19. Nio texter, med nio olika perspektiv, publiceras under våren och sommaren. I december 2020 startar plattformen ett nytt kapitel, med ett nytt tema – och en rad nya skribenter står på tur.

Syftet med Urban Readings är att engagera, inspirera och bygga nätverk inom aktuella urbana frågor. SLU Urban Futures vill samla en mångfald av urbana röster och visa synergier mellan det urbana området och en mängd akademiska discipliner och forskningsområden. Genom Urban Readings vill plattformen bjuda på exempel från olika diskussioner som förs i andra delar av världen, frågor som inkluderar sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter, där vi får ta del av andras vardag och perspektiv.

Det nya temat för vintern 20/21, Transformation to new realities from COVID – green or growth? är en fortsättning på det tidigare temat om pandemin.

Först ut är Wiebren J. Boonstra, Forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Han skriver om landsbygdens betydelse för hållbar stadsutveckling och värdet av landsbygdens arbete som ofta förbises i utvecklingsprojekt och hållbarhetsagendor. Läs hans krönika här:

Socially distanced and intricately connected: The importance of rural places for urban renewal

Alla tidigare och kommande artiklar hittar du här: Urbanscapes.slu.se

Fakta:

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Urban Readings vår/sommar 2020:

 • COVID-19 and the Need for Equitable Urban Advocacy
  Daniel Rotsztain, Urban Geographer, artist, writer and cartographer, Canada

 • Social movements in times of isolation
  Antonia Besa, architect and landscape architect, Chile and Australia

 • We Need to Talk About Trauma
  Chiara Camponeschi, Director of Enabling City, Canada

 • The View from the Envelope: the experience of being locked down without landscape
  Julian Raxworthy, Honorary Associate Professor at the University of Queensland, Australia

 • Beyond humans: responses of urban wildlife to the COVID-19 pandemic
  Tim Hofmeester, researcher at the department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, SLU

 • Messy informality and the evolution of the urban village in China in times of pandemic
  - Guanchao Liu and Gini Lee, Landscape architecture, University of Melbourne

 • The Post-Covid City
  Francis Nordemann, architect and urban planner, France

 • Outbreak, Rebound & Prevention - post corona reflections
  Dirk Sijmons, landscape architect, The Netherlands

 • The Limits of Common Kindness
  Anne Cunningham, pracademic and landscape architect, New Zeeland

 


Kontaktinformation