SLU-nyhet

Många arter försvinner om asken dör

Publicerad: 02 oktober 2020
Michelle Cleary

En mängd arter riskerar att försvinna om asken dör ut. I en artikel i Forskning och framsteg beskrivs hoten mot asken och dess betydelse för andra arters överlevnad.

Över 450 arter är beroende av asken, av dessa är 52 helt avhängiga tillträdet för att kunna överleva. Michelle Cleary från Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap blir intervjuad i senaste Forskning och framsteg om askskottsjukan och om askens överlevnadsmöjligheter.

Läs mer HÄR

LÄNK till Forskning och framtids hemsida


Kontaktinformation