SLU-nyhet

Utbytesstudier i Hanoi

Publicerad: 26 september 2019

Vill du studera en termin i Hanoi vid Vietnamn National University of Agriculture? Två studenter vid SLU Alnarp har möjligheten att tillbringa vårterminen 2020 i en spännande del av världen. Vietnam National University är landets äldsta universitet och bjuder på många internationella kontakter och nya vänner. Ansök senast 24 oktober med CV och motivering om varför just du ska få den här chansen!

Härmed utlyses möjligheten för två studenter vid SLU Alnarp att läsa en termin (vt-20) vid Vietnam National University of Agriculture (VNUA)  i Hanoi. Kurserna du kan läsa ges vid VNUA vid the Faculty of Economics and Rural Development. Undervisningen är kostnadsfri för den som antas och deltagande studenter får även bidrag till resa och uppehälle.

Utbytet genomförs som ett Linnaeus-Palme partnerskap projekt som finansieras av SIDA och administreras av Universitets och högskolerådet, UHR.

Vid SLU Alnarp drivs projektet av Sara Spendrup, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi. Har du frågor kontakta Sara på sara.spendrup@slu.se

Krav för behörighet

Du som söker måste vara inskriven på trädgårdsingenjör odling, hortonomprogrammet, master i Horticultural Science eller master i Agroecology. Du måste ha studerat minst ett år på universitetsnivå innan utbytet påbörjas. Du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige, alternativt vara nordisk medborgare som varit folkbokförd i Sverige minst ett år innan utresa. 

Detta kan du göra under utbytet

 Läsa kurser motsvarande 30 hp (du får hjälp av Sara Spendrup med att identifiera relevanta kurser)

Exempel på kurser är:

  • Food and agricultural marketing principles 
  • Introduction to econometrics and agricultural statistics
  • Microeconomics
  • Project Management and Principles of Agricultural Economics. 

Observera dock att de kurser som är tillgängliga vid the Faculty of Economics and Rural Development ges inom den samhällsvetenskapliga disciplinen.

 Skriva kandidatarbete 15hp och läsa 15 hp kurser

 Skriva masterarbete 30 hp 

Efter utbytet

Du kan tillgodoräkna dig studierna i din utbildning.

Urval

Skriv en motivering (högst en A4-sida) till varför du är intresserad av utbytet och förklara hur utbytet passar in i dina studier. Beskriv gärna, om du har tidigare erfarenheter av resor/studier/kontakter i utvecklingsländer, eller om du läst kurser eller har annat engagemang relaterat till globala frågor. Bifoga även en kortfattad CV (högst en A4-sida). Skriv ansökan på engelska, ansökan kommer att läsas av lärare vid SLU och VNUA och beslut fattas gemensamt av dessa lärare. Ansökan skickas till sara.spendrup@slu.se senast den 24/10. Beslut meddelas i början av november.