SLU-nyhet

Forskarskolan LiFT 2019

Publicerad: 24 maj 2019

14 doktorander från tre lärosäten träffades på SLU för att få en inblick i livsmedelsetik och lagstiftning

Forskarskolan LiFT har som mål att utbilda doktorer i livsmedelsvetenskap och livsmedelsteknik, med hög vetenskaplig kompetens inom områden av stor betydelse för den svenska livsmedelsbranschens utveckling. Forskarskolans ledning består av representanter från SLU, Lunds Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Forskarskolan LiFT ingår numera i Food Science Sweden (www.foodsciencesweden.se). 

I maj 2019 träffades forskarskolans doktorander på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala där kursen ”Livsmedelsetik och lagstiftning” anordnades.Med föreläsare från akademi, Livsmedelsverket, livsmedelsföretag samt Bergström & Hellqvist AB var detta ett ypperligt tillfälle för doktorander att bredda sina kunskaper och utöka sina nätverk. På den här kursen fick doktoranderna en omfattande genomgång både av lagar och direktiv på EU- och nationell nivå och av Livsmedelsverkets föreskrifter, förordningar och direktiv om livsmedel, och om hur dessa tillämpas inom industrin.På kursen diskuterade också doktorander vilka etiska frågor som väcks av djurhållning för livsmedelsproduktion.

-      Det var en väldigt viktig kurs eftersom jag ämnar jobba inom jordbruk/livsmedel efter min doktorandutbildning, berättar Thomas Eliasson, som forskar på SLU och studerar betydelse av mjölksyrabakterier i mjölkens värdekedja, från vallgröda till hårdost. Det är en snårig djungel av lagar, regler och etiska dilemman man ställs inför. Nu står jag bättre rustad att ta mig igenom dem, fortsätter han.

Doktoranderna inom LiFT har olika bakgrund och är civilingenjörer, agronomer, kemister, biologer och nutritionister.

-       Att besöka andra lärosäten är ett betydelsefullt verktyg för att utöka sitt nätverk och skapa nya kontakter med forskare och blivande kollegor, sägerGabriel Barbosa, en doktorand som forskar på antocyaniner i bär vid Chalmers.

-       Det är viktigt att försäkra att våra doktorander får relevanta kurser som motsvarar deras behov. Kurserna måste dessutom vara av hög kvalitet, säger kursadministratör Galia Zamaratskaia.

Nästa kurs inom LiFT, ”Innovation och Entreprenörskap”, ges på Chalmers. Läs mer om LiFT: http://foodsciencesweden.se/forskarskola-lift/lift/


Kontaktinformation