SLU-nyhet

Fish and wildlife-studenter prisas

Publicerad: 15 maj 2019
Porträttbild av Anna Widén.

Anna Widén och Sam Shry, tidigare studenter vid masterprogrammet Management of Fish and Wildlife Populations har mottagit Arvid Lindmans pris för sina examensarbeten.

Arvid Lindmans pris delas årligen ut av fakulteten för skogsvetenskap vid SLU för förtjänstfullt examensarbete. Utöver ära och diplom är prissumman 10 000 kronor.

Anna Widéns examensarbete Influencing factors on red deer bark stripping on spruce: plant diversity, crop intake and temperature prisas med följande motivering:

"Widén har med hög grad av självständighet genomfört sitt examensarbete om faktorer som påverkar kronhjortens barkgnag på gran. Hon har visat stor förmåga att genomföra alla moment som krävs för att producera en rapport av mycket hög vetenskaplig kvalité. Försöksdesign, fältarbete, sammanställning och rapportskrivande har genomförts med stor precision och Widén har visat att hon på ett föredömligt sätt kan lösa en uppgift på avancerad nivå."

- Det känns otroligt roligt! Jag hade ingen aning om att priset existerade så det kom verkligen som en överraskning, det är verkligen en stor ära att få ta del av priset! Jag är jätteglad och tacksam! säger Anna Widén, nuvarande doktorand på Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå.

Examensarbetet beskriver Anna som roligt och givande med många olika delar där hon deltog från början till slut.

- Projektet har gett mig mycket erfarenheter som jag kan använda mig av i min nuvarande tjänst som doktorand. Jag fick chansen att arbeta i en otroligt härlig projektgrupp med väldigt stöttande handledare! De ska ha en stor eloge och det känns som att jag delar priset med dem.

Kunskaper som gör nytta

Sam Shrys masterarbete Effects of Body Condition on Facultative Anadromy in Brown Trout (Salmo trutta) prisas med följande motivering:

"Shry har genomfört ett i alla delar högkvalitativt examensarbete. Allt från försöksdesign till analyser och vetenskapligt skrivande håller hög kvalité vilket stärks än mer av det faktum att resultatet av hans arbete just nu förbereds för vetenskaplig publicering. Shry visade på det muntliga seminariet utomordentligt god förmåga att presentera och förmedla sina resultat."

Sam ShrySam är ovetande om priset när vi ringer upp för att gratulera.

- Jag är jätteglad och exalterad, tack så jättemycket! Det var verkligen ett fantastiskt projekt att få jobba med. Masterprogrammet var super, och allt jag lärde mig då använder jag i mitt nuvarande jobb som fiskevårdshandläggare på länsstyrelsen.


Kontaktinformation