SLU-nyhet

För Nit och redlighet i rikets tjänst i Alnarp

Publicerad: 19 december 2019

Den 13 december hedrades medarbetare vid SLU i Alnarp med utdelning av olika utmärkelser. Evenemanget inleddes med ett fantastiskt luciatåg med elever från Lars-Erik Larssons Musikgymnasium i Lund.

Det var dekanus Håkan Schroeder som delade ut hedersbelöningen För nit och redlighet i rikets tjänst till de tre medarbetarna på SLU i Alnarp.

I år gick utmärkelsen till fr.v Eva Johansson, institutionen för växtförädling, Ingrid Sarlöv Herlin, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och Magnus Nilsson, SLU Infra/Service, här flankerade av dekanus Håkan Schroeder.
Efter ceremonin var det lunch för årets mottagare och deras gäster i sällskap med prefekter/motsvarande och dekanus på restaurang i Lund.

Förutom Nit-och Redlighetsutmärkelsen delas vid detta tillfälle ut Handledarpris från Doktorandrådet och Lika Villkors-priset från LTV-fakultetens Lika villkors-utskott.

Handledarpriset från Doktorandrådet gick i år till Erland Liljeroth, professor vid institutione för växtskydds biologi med följande motivering:

Professor Erland Liljeroth is a very kind and patient supervisor, mentor and co-worker. He is the calm in the storm when other supervisors would to want the student to take on all tasks at the same time. Erland can help us bring order and sensibility back into the university system that quite often pushes us to either publish, perish or publish and perish.

Erland is soon reaching retirement and we would like to take the opportunity to highlight all the work he has done for PhD students over the years. He is always available for his PhD students of his own and others to aid them through times of turbulence.

Lika villkorspriset gick till två studenter i år; Matilda Hagstam och Anna-Sara Reinisch med följande motiveringar:

Pristagare Matilda Hagstam tilldelas priset för sitt engagerade och uthålliga arbete genom Alnarps studentkår (ASK) för en trivsam, ändamålsenlig studiemiljö där alla är välkomna. Hennes insatser har varit ett viktigt bidrag för ökad samverkan mellan studentkårer, lärare och andra aktörer som tillsammans kan skapa en inkluderande studiemiljön.

Pristagare Anna-Sara Reinisch tilldelas priset för sitt bidrag till att skapa en trivsam välkomnande miljö för internationella studenter vid SLU. Hennes insatser har bidragit till en inkluderande studiemiljö där studenter med olika bakgrund kan träffas och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

 

Foto: Anette Neldestam Larsson

 

 


Kontaktinformation