SLU-nyhet

Utvärdering av Euroforester

Publicerad: 20 mars 2018

Med stolthet presenterar Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp en utvärdering av Euroforester master programmet. Utvärderingen är skriven med specifik hänsyn till de externa stipendieavtalen som funnits med sedan 2001.

Denna rapport presenterar den första delen av en utvärdering av MSc programmet Euroforester som ges vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp, Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU.
Rapporten innehåller en beskrivning och analys av själva programmet, inklusive studentstatistik och kurser, medan den andra delen kommer att fokusera på en studentenkät. Enkäten omfattar alla elever som deltagit i två eller flera Euroforester kurser mellan åren 2007 – 2017. Resultaten är under bearbetning och kommer senare under 2018.
Denna andra rapportdel kommer även inkludera resultat från den tidigare studentenkäten som skickade ut till studenter som gått på programmet 2001-2006.

Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten HÄR

 

 

Om du är intresserad av att läsa resultat från den första studentenkäten, så finns den att ladda ned:

EUROFORESTER GRADUATES, survey report.
Malgorzata Blicharska and Vilis Brukas Alnarp, August 2008