SLU-nyhet

Platser kvar!

Publicerad: 14 november 2018

Kursen TN0342 “Sustainable technologies for low- and medium income countries” 7.5 hp börjar den 7 december och har fortfarande platser kvar.

Kursen vänder sig till studenter på masternivå, med bakgrund inom teknologi, lantbruk eller markvetenskap och genom att studenterna ofta har olika bakgrund både ämnesmässigt och internationellt kan de bidra till en spännande mix av kunskaper i gruppen.

Kursens mål är att ge kunskap och förståelse för agrara teknologier för hållbar utveckling och resursutnyttjande i låg- och medelinkomstländer. Deltagande forskning, socio-ekonomiska aspekter av hållbar utveckling, liksom mekanisering, tekniköverföring och resurshushållning tas upp.

Kursen inleds med föreläsningar och övningar som behandlar småskalig förnybar energiteknik, småskaliga teknologier för avfall och sanitet, transport-, logistik- och försörjningskedjor för resurseffektivitet i både landsbygd och urbana sammanhang, samt markvård och odlingssystem.

Därefter genomförs ett projekt där ett case (t.ex. en by) studeras som ett system där studenterna analyserar resursflöden och presenterar teknik- och hanteringslösningar för bättre hållbarhet och resurseffektivitet.

Om du är intresserad kan du göra en sen anmälan till kursen via antagning.se


Kontaktinformation