SLU-nyhet

Livsmedelsutmaningar sökes för industridoktorander

Publicerad: 17 oktober 2017
Doktorand i mikrobiologi. Foto: JSG

SLU startar nu ett program för upp till tio industridoktorander inom livsmedelsområdet, med start under 2018. Branschen uppmanas medverka med sina förslag till forskningsfrågor. Programmet är ett regeringsuppdrag inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin som ett led i att öka samverkan mellan forskningen och livsmedelsindustrin.

- SLU har fått förtroendet att utveckla ett samlat program (LivsID) för industridoktorander inom livsmedelsområdet, berättar Erik Fahlbeck, SLU:s vicerektor för samverkan. Vi ser det som ett viktigt steg i utvecklingen av vår egen verksamhet och som en central del i kunskapsutvecklingen i sektorn.

- Vi är dessutom övertygade om att forskningssamarbeten genom industridoktorander kan leda till ytterligare samverkan längre fram, fortsätter han.

Branschen formulerar frågorna

Programmet ska utgå från livsmedelsbranschens utmaningar, och det är följaktligen företagen och organisationerna som inleder processen med att formulera frågorna.

I nästa steg ska förslagen från branschen i samverkan med SLU:s forskare och institutioner omformas till möjliga forskningsfrågor och genomförbara doktorandprojekt.

- Vi lanserar ett nytt grepp för att anta industridoktorander - vi bjuder in hela livsmedelsbranschen att utifrån sina problem och utmaningar föreslå forskningsfrågor som kan bli till avhandlingsprojekt, säger samverkanslektor Bengt Persson, projektledare för Industridoktorandprogrammet (LivsID).

Anställda kan doktorera

Branschen kan också föreslå personer som är anställda hos dem och som kan ansöka om att bli doktorander. Om de antas till forskarutbildning förbinder sig arbetsgivaren att de får disponera 80 procent av sin arbetstid under fem år för att genomföra sin forskarutbildning vid SLU.

Föreslå ämnen senast 20 november

Intresseanmälningar och förslag från branschen ska vara SLU tillhanda senast den 20 november.

Det kommer också att ordnas ett webbsänt informationsmöte vid SLU Uppsala den 31 oktober.

 


Kontaktinformation

Erik Fahlbeck, vicerektor SLU
Tel: 018-671971, 073-0873544
E-post: erik.fahlbeck@slu.se

 

Bengt Persson, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                       bengt.persson@slu.se, 040-41 51 41

Bengt Persson är projektledare för LivsID

Volkmar Passoth är koordinator för LivsID