Grönska
3 jun

Craafordsalen, Alnarp

Sveriges utsädesförenings sommarmöte 2022

seminarier, workshops |

Sveriges Utsädesförening håller sitt årliga sommarmöte i Crafoordsalen i Alnarp fredagen den 3 juni. Rysslands angreppskrig mot Ukraina har satt ljuset på betydelsen av en fungerande växtodling med allt som hör till denna, inte minst växtförädling och försörjning med utsäde. Föreningen kommer att belysa den här frågan fortsatt under året och börjar nu med en paneldiskussion.

Årets tema är också sockerbetsförädlingen vid DLF Beet Seed och ny utsädeslagstiftning, dels fortsatt presentation av verksamhet vid institutionen för växtförädling på SLU i Alnarp. Medlemmar i SUF är varmt välkomna liksom alla andra med ett intresse för växtförädlings- och utsädesfrågor, inklusive studenter och andra verksamma i Alnarp samt medlemmar i SLU Partnerskap Alnarp.

Anders Carlsson, prefekt vid institutionen för växtförädling, SLU inleder med att presentera verksamhet vid institutionen som har bäring på praktisk växtförädling – något om institutionens sortframställning och samarbeten med svenska växtförädlingsföretag.

DLF förvärvade 2017 sockerbetsförädlingen i Landskrona från Syngenta Seeds nya kinesiska ägare. Den lades samman med DLFs befintliga verksamhet inom sockerbetor till MariboHilleshög som från oktober 2021 har bytt namn till DLF Beet Seed ApS. Joakim Herrström är chef för Breeding & Research och kommer att berätta om sockerbetsförädlingen vid DLF Beet Seed.

EUs regelverk för utsäde är splittrat på ett antal direktiv med avseende på växtslag och frågor. För närmare 10 år sedan gjordes ett försök att föra samman dessa till ett utsädesdirektiv, men detta rann ut i sanden. Nu är ett omarbetat förslag framme som har alla förutsättningar att komma på plats. Ingrid Karlsson har ansvar för dessa frågor på Jordbruksverket.

Efter sommarmötet håller föreningen sitt årsmöte till vilket föreningens medlemmar kallas.

Efter årsmötet bjuder SUF alla deltagare i sommarmötet på lunch i Alnarp. Vi vill därför gärna få en förhandsanmälan om deltagande, inkl. lunch, senast tisdagen den 31 maj.

Fakta

Tid: 2022-06-03 09:30 - 11:45
Ort: Alnarp
Lokal: Craafordsalen
Arrangör: Sveriges Utsädesförening, institutionen för växtförädling, SLU Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 31 maj 2022
Pris: Fritt

Program

09.30 Kaffe

10.00 Välkomsthälsning, Otto von Arnold, ordf för SUF

10.05 Förädlingsverksamhet vid Institutionen för växtförädling, Anders Carlsson, SLU

10.25 Sockerbetsförädlingen vid DLF Beet Seed, Joakim Herrström, DLF Beet Seed

10.45 EUs nya utsädesdirekti, Ingrid Karlsson, Jordbruksverket

11.05 Konsekvenser av kriget i Ukraina, Bengt Persson, SUF

11.15 Paneldiskussion om växtförädlingens betydelse

11.45 Sommarmötet avslutas.