16 maj

Tejarps Gård

Workshop om växtförädling och potatis

evenemang | seminarier, workshops |
potatisar

SLU Grogrund inbjuder till en workshop om växtförädling och potatis 16 maj

Presentation av utvecklingen hos svensk potatisförädling, resultat från SLU Grogrund, samt framtidsspaning och behov från näringen.

Gemensam brainstorming kring förslag på växtförädlingssatsningar.

Om du har något förslag som du vill ska diskuteras på mötet, maila det till eva.johansson@slu.se senast den 1 maj 2022.

Det övergripande målet med dagen är att bidra till att stärka svensk potatisodling genom växtförädling. Resultatet av dagen kommer att användas för att kunna tillvarata olika möjligheter till fortsatt utveckling. Workshopen anordnas i samarbete med SLU Partnerskap Alnarp.

Sista anmälningsdag var 4 maj.

Varmt välkomna!
Eva Johansson
Programchef för SLU Grogrund

Fakta

Tid: 2022-05-16 10:00 - 15:00
Ort: Tejarps Gård
Arrangör: SLU Grogrund
Sista anmälningsdag: 4 maj 2022
Pris: Kostnadsfritt
Mer information:

Adress Tejarps Gård: Tejarpsvägen 63, 233 76 Klågerup. För vägbeskrivning se https://www.tejarp.se/

Kaffe serveras från kl. 09.30.


Program

Kaffe serveras från kl. 09.30

10.00 Inledning. Professor emeritus Roland von Bothmer

10.20 Aktuella SLU Grogrund-projekt presenteras.

  • Växtförädling av stärkelsepotatis – ökad kvalitet för ett mer uthålligt resursutnyttjande, Folke Sitbon, professor vid Institutionen för växtbiologi, SLU Ultuna
  • Resistensförädling av friska grödor. Erik Alexandersson, forskare vid Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU Alnarp

Bensträckare

11.00 Framtidsspaning och behov

  • Eerke Pot, Potato Breeder, Lantmännen (via link from the Netherlands, in English) and Bo Gertsson, Lantmännen
  • Hans Berggren, Sveriges stärkelseproducenter förening u.p.a.
  • Lars Danielsson, rådgivare, Tuber Ad
  • Anders Andersson m.fl., Potatisodlarna
  • Per Hofvander, forskare och Fredrik Reslow, forskningsassistent, båda vid Institutionen för växtförädling

12.10 Lunch

13.00 Brainstorming. Programchef Eva Johansson, SLU Grogrund

Vad är viktigt att vi jobbar tillsammans med för att stärka svensk potatisodling genom växtförädling?

Sammanfattning

Kaffe på em

15.00 Avslutning


Kontaktinformation

Ida Andersson, kommunikatör
SLUGrogrund@slu.se
tel: +4640415547, +46702815142