10 feb

Digitalt, Zoom

Olika strategier för enskilda lantbrukare

seminarier, workshops |

Svenskt lantbruk har under en lång tid i huvudsak förlitat sig på att vara bulkproducenter till kooperativa föreningar och andra som ansvarat för försäljningen. Bengt Persson ger sin syn på hur en enskild lantbrukare ska tänka vad gäller sitt företags framtida strategi.

Bengt Persson är lantbrukare, var den mest drivande i uppstarten av Foodhills i Bjuv och nu ägnar han mycket tid som VD för proteinfabriken Gro Pro.

Fakta

Tid: 2022-02-10 13:15 - 15:00
Ort: Zoom
Lokal: Digitalt
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 10 februari 2022
Pris: Fritt
Mer information:

Seminariet sker på plats i Alnarp för Lantmästarstudenter (som också kan delta digitalt). Du som inte läser till lantmästare nu är välkommen att delta digitalt. Anmälan senast den 10 februari 2022. Kontaktinformation

Jan Larsson, universitetsadjunkt
Institutionen för människa och samhälle, SLU
jan.larsson@slu.se, 040-41 50 73