15 dec

Digitalt via Zoom

Webbinarium: Nya torvkartor baserade på fältdata och markfuktighetskartor

seminarier, workshops |

Den nationella laserscanningen skapar nya möjligheter. Under detta webbinarium presenteras den senaste kartprodukten baserad på laserdata.

Välkommen till ett webbinarium den 15 december, där vi presenterar en ny kartprodukt: Torvkartan.

För att underlätta miljöarbetet och urvalet av vilka våtmarker som ska återställas lanseras nu nya, digitala torvkartor. De nya torvkartorna har skapats med LIDAR-skanning och artificiell intelligens, AI, och ger en mer fullständig bild av de svenska torvmarkerna. De inkluderar också ej tidigare karterade områden.

Torvkartan är utvecklad och producerad av Anneli Ågren vid Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel, SLU i Umeå.

Program

  • Välkommen, kort inledning. Anna-Lena Axelsson, koordinator SLU miljöanalys
  • Syftet med den nya torvkartan. Liselott Nilsson, Skogsstyrelsen
  • Hur har kartprodukten tagits fram och hur noggrann är den? Anneli Ågren, forskare, SLU
  • Var finns kartan? Liselott Nilsson, Skogsstyrelsen
  • Exempel på hur kartan kan nyttjas. Anna Lindahl, SLU; Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen
  • Avslutande frågestund