Tallrik med mat. Foto.
15 sep

Lunchwebbinarium på Zoom

Lokförarens jätteärt, pålitlig potatislök och lagstadgad humle – grönt kulinariskt arv

evenemang | seminarier, workshops |
Lokförare Bergfälts jätteärt. Foto Agneta Magnusson

Lunchwebbinarium från SLU Future Food: Att odla sorter från förr förankrar både oss och våra trädgårdar i historien och inspirerar till nya odlingsäventyr. Erik de Vahl, som är kurator för köksväxter vid Nationella genbanken vid SLU, berättar om hur några av de kulturarvsväxter som återfanns i Fröuppropet och Sparrisuppropet bevaras och hur de kan nyttjas och odlas.

I Sveriges Program för odlad mångfald (Pom):s första upprop år 2002, Fröuppropet, efterlystes fröer av äldre trädgårdsväxter med dokumenterad odlingshistoria. Gensvaret blev större än väntat! I boken Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna presenterades 2013 många av de älskade arveväxter som namngavs och beskrevs under inventeringarna.

De pålitliga potatislökarna, som samlades in senare under Sparrisuppropet, bär på värdefulla minnen av självförsörjning och äldre matkultur. Gråsockerärten ’Lokförare Bergfälts Jätteärt’ har å sin sida blivit en eftertraktad raritet som fördjupat bilden av vårt gröna kulturarv. Kulturarvshumlen som återfanns med hjälp av äldre skifteskartor bär på viktiga egenskaper då den bevarade brukshumlen ofta är väl anpassad till våra nordiska odlingsbetingelser.

Men, bortom oljor och alfasyra finns också kulturhistoriska värden bevarat i växtmaterialet. Vår odlade mångfald och vårt gröna kulinariska kulturarv lever i våra arveväxter!

Från föredraget

Fakta

Tid: 2021-09-15 12:05 - 13:00
Ort: Lunchwebbinarium på Zoom
Arrangör: SLU Future Food
Sista anmälningsdag: 15 september 2021
Pris: Gratis
Mer information:

Erik de Vahl, trädgårdsmästare och kurator med ansvar för köksväxter vid Nationella genbanken vid SLU i Alnarp.

Sveriges Program för odlad mångfald (Pom) fick uppdraget att inte bara inventera och bevara de äldre trädgårdsväxterna, utan också att teckna ned det gröna kulturarvet i form av berättelser, recept och odlingstraditioner. 

Nationella genbanken vid SLU bevarar de värdefulla kulturarvsväxter som samlades in av Pom.

SLU Future Food, forskning och samverkan för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelssystem – en tvärvetenskaplig satsning för att möta morgondagens utmaningar.

International Year of Fruits and Vegetables (IYFV): Lunchwebbinariet görs i samband med FN:s år för frukt och grönsaker.

Observera att lunchwebbinariets presentation kommer att spelas in. Om du inte vill synas så stäng av videon och ta bort ditt namn från fönstret. Inspelningen kommer att finnas tillgänglig i två veckor och vi skickar ut en länk när den är uppladdad. Frågestunden spelas inte in.

Vi ber er vänligen om detta

  • Ät mycket gärna och tala gärna om vad du äter i chatten
  • Ha mikrofonen av (så vi inte hör ditt smaskande)
  • Ställ frågor i chatten
  • Tekniska frågor ställs som direkt-meddelande i chatten till “Support” eller till futurefood@slu.se

Program

Kl. 11:50–12:05

  • Vi öppnar det digitala rummet en kvart före webbinariet
  • Välkommen att testa ljud, bild och säga hej

Kl. 12:05–12:45

  • SLU Future Food hälsar välkommen
  • Lunchföreläsning

Kl. 12:45–13:00

  • Frågestund (ställ frågorna i chatten)

Kl. 13:00–13:30

  • Digitalt eftersnack för de som vill