20 maj

Zoom, Digitalt

Kolinlagring i åkermark för att mildra växthusgasproblematiken

seminarier, workshops |

Jordbruket står inför stora utmaningar med tanke på att klimatförändringarna hamnat i fokus. Framöver behöver produktionen av livsmedel öka till en växande befolkning samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska. Seminariet kommer att belysa hur svenskt jordbruk kan öka kolinlagringen i åkermark och minska utsläppen av växthusgaser.

Vidare kommer vi lyfta frågan hur en ökad kolinbindning i åkermark påverkar förutsättningarna för att producera biomassa till den nya biobaserade ekonomin som ersättning för fossila råvaror.

Fakta

Tid: 2021-05-20 09:00 - 12:15
Ort: Digitalt
Lokal: Zoom
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp, institutionen för biosystem och teknologi på SLU, Lantmännen, Lunds kommun, LRF Skåne, Yara
Sista anmälningsdag: 20 maj 2021
Pris: Fritt

Program

9.00 - 9.10
Välkomsthälsning, Carl-Otto Swartz och Lennart Wikström

9.10 - 9.35
Potentiell kolinlagring i åkermark från stallgödsel, halm och vallar samt hur olika jordbearbetningsmetoder påverkar växthusgasutsläppen. Thomas Kätterer, SLU

9.35 - 9.55
Finns det risk för utsläpp av växthusgaser när kväverika fång- och mellangrödor myllas ner? Maria Ernfors och Felicia Olofsson, SLU 

9.55  - 10.05
Paus

10.05 - 10.20
Mellangrödors bidrag till markkolsuppbyggnad. Thomas Prade, SLU

10.20 -10.40
Framtidens jordbruk – vägen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050
Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen 

10.40-10.55
Höj spannmålsskörden med delad kvävegiva och minska lustgasavgången. Ingemar Gruvaeus, Yara

10.55-11.05
Paus

11.05-11.25
Svensk Kolinlagring - Jordbruket som kolsänka – Affärsmodeller och uppföljning, Jessica Johansson, Miljömatematik

11.25-11.45
Agroforestry för ökad kolinlagring, Kjell Sjelin, Vattholma

11.45-12.00
Biokol och recirkulerad växtnäring från stad till land – är det bra ur växthusgassynpunkt? Markus Paulsson, Lunds kommun och Gunnar Thelin, Ekobalans.

12.00-12.15
Slutdiskussion med moderator Lennart Wikström. Kan det uppstå en målkonflikt mellan maximal kolinlagring i åkermark och den nya bioekonomins behov av biomassa?