Skördetröska på fält
4 mar

Craafordsalen, Alnarp

Metoder för ökad precision i växtodlingen

seminarier, workshops |

Vid Precisionsodlingsdagen, som samarrangeras mellan Hemmesdyngesfonden och Partnerskap Alnarp, den 4 mars 2020, Crafoordsalen, SLU Alnarp, berättar tre Hemmesdyngefondstipendiater hur deras nytänkande rörande precisionsodling kan tillämpas i sydsvensk växtodling.

SLU:s Stipendiekommitté för Hemmesdyngefonden har enligt reglerna beslutat att under 2020 dela ut stipendium till personer som är praktiskt yrkesverksamma inom jordbruksföretag i Skåne och som starkt bidragit med nytänkande och framtagande av ny kunskap inom jordbruksområdet. 

De tre stipendiaterna som alla har studerat vid och som har samarbeten med SLU är; Anders Andersson, Hörtegården; André Iacobaéus, Marsvinsholm och Patrik Viktorsson, Stora Markie. Stipendiaterna har under flera år, testat nya metoder och ny teknik för att öka precisionen i sina insatser och därigenom förbättra kvaliteten på grödorna, förbättra odlingsekonomin samt minska klimatbelastningen från produktionen.

Utöver de tre stipendiaterna kommer bland annat Camilla Persson från Lantmännen, Knud Nissen från Yara samt forskaren Mats Söderström från SLU i Skara beskriva hur precisionsodling kan tillämpas öka hållbarheten i jordbrukets primärproduktion framöver. Se programmet här nedan.

 

Fakta

Tid: 2020-03-04 08:30 - 12:00
Ort: Alnarp
Lokal: Craafordsalen
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp och Institutionen för biosystem och teknologi
Sista anmälningsdag: 1 mars 2020
Pris: Fritt

Program

8.30 Välkommen
Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare, Partnerskap Alnarp

8.45 Så ökar jag precisionen i min odling
Anders Andersson Hörtegården
Patrik Viktorsson, Stora Markie
André Iacobaéus, Marsvinsholm

9.45 Kaffe

10.15 Presentation av Svalövsprojektet
Camilla Persson, Lantmännen AB

10.45 Sensorer, satelliter och andra verktyg för kvävestyrning
Knud Nissen, Yara AB

11.10 Bensträckare

11.20 Odling av maltkorn med precision – fältförsök på Alnarp 2019 och 2020 
Torsten Hörndahl, SLU

11.30 Vad kan man läras sig av schackbrädesförsök? 
Mats Söderström, Inst. för Mark och Miljö, SLU Skara

11.50-12.10 Utdelning av Hemmesdyngestipendierna
Lena Ekelund, vicedekan, SLU