26 mar

Are (entréplan), VHC-centrum, Ulls väg 26, SLU Ultuna, Uppsala

INSTÄLLT: Biodiversitet och stadsbyggande

seminarier, workshops |
Ett barn springer i en blomsterrabatt i en stad

Vi är glada för det stora intresset för seminariet på Ultuna den 26 mars, men på grund av Corona-läget har vi valt att ställa in arrangemanget och kommer istället att erbjuda seminariet vid ett senare tillfälle.

Hur kan kunskap om biodiversitet och ekosystemtjänster bidra till ekologiskt och socialt hållbar samhällsutveckling? På detta seminarium varvar vi teori och praktik. Till exempel via växtkännaren Peter Korn som delar med sig av sina erfarenheter av att skapa sandmiljöer med hög andel introducerade arter som tillsammans ger en mycket lång kontinuerlig blomning. Vad vet vi redan idag, och vad bör vi forska mera om när det gäller ekologiska effekter av detta slags planteringar, som upplevelsemässigt är en fröjd för ögat under en stor del av året? Seminariet arrangeras för dig som är yrkesverksam, för intresserade kollegor och forskare på SLU, samt för landskapsarkitektstudenter inklusive dem som följer kursen Studio Urban Ecology som i år ges för första gången här på SLU.

Programmet består av korta föredrag varvat med tid för frågor och diskussion.  Vi får möjlighet att bl.a. resonera kring hur byggande och förvaltning av urbana utemiljöer bättre kan balansera kunskaper om trivsel och upplevelsevärden med ekologiska konsekvenser av urbana mark-och växtsystem, till exempel hur klimatförändringar kan påverka artspridning. Förhoppningen är att detta seminarium kan bidra till att utveckla dialogen mellan de olika professioner som alla behövs i arbetet med att utveckla framtidens hållbara städer.

Föredragen sker på engelska, men med möjlighet att ställa frågor och diskutera på svenska.

Fakta

Tid: 2020-03-26 09:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Are (entréplan), VHC-centrum, Ulls väg 26, SLU Ultuna
Arrangör: Ämnesgruppen Landskapsförvaltning vid Institutionen för stad och land, SLU Ultuna
Sista anmälningsdag: 20 mars 2020
Pris: Kostnadsfritt
Mer information:

För mer information kontakta Petter Åkerblom, petter.akerblom@slu.se eller Sofia Eskilsdotter, avdelningen för landskapsarkitektur, sofia.eskilsdotter@slu.se, 070-456 6446.

Välkommen med din anmälan senast den 20 mars.


Program

09:00-09:15 Introduktion

09:15-10:15 Urban planning and ecosystem services / Stadsplanering och ekosystemtjänster
Anders Mårsén, landskapsarkitekt, Landskapslaget

10:15-11:00 Urban biodiversity / Biodiversitet i urbana miljöer
Marcus Hedblom, ekolog och forskare, Institutionen för stad och land, SLU Ultuna

11:00-11:45 Translating site conditions and natural values into design / Att omvandla platsens förutsättningar och naturvärden till gestaltning. 
Ulrika Hamrén, biolog/miljöplanerare, och Eleonor Häger, landskapsarkitekt, Ekologigruppen

11:45 Lunch (på egen bekostnad)

12:45-13:30 Translating site conditions and natural values into design (forts)

13:30-14:30 Exotic species and invasiveness / Främmande arter och invasivitet
Jörgen Wissman, forskare vid Centrum för biologisk mångfald (CBM), SLU

14:30-15:15 Complex urban plantings / Komplexa urbana planteringar
Peter Korn, landskapsdesigner

15:15-16:00 Discussion and summary


Kontaktinformation