27 okt

12:00-13:00, via Zoom

Hur ska vi bromsa resistens-utvecklingen utan ny antibiotika?

seminarier, workshops |

I Sverige finns förståelsen och kunskapen om varför användning av antibiotika måste minskas. Trots detta ökar antalet inrapporterade fall av resistenta bakterier för varje år och enbart ett fåtal nya antibiotika har godkänts de senaste 30 åren.

I detta panelsamtal ska vi samtala om hur vi kan bromsa resistensutvecklingen och förhoppningsvis förlänga livstiden på de antibiotika som vi har idag. SLU-professor Susanna Stenberg-Lewerin, vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap deltar i panelsamtalet.

Mer information om eventet och länk för deltagande.

Fakta

Tid: 2020-10-27 12:00 - 13:00
Ort: via Zoom
Lokal: 12:00-13:00
Arrangör: Arrangör: UppTalk Weekly, Uppsala universitet.
Pris: Gratis

Kontaktinformation