23 jan

Aulan, Alnarpsgården, Alnarp

Alnarpskonferensen 2020

Jordbruksmarken – vad gör vi med den? FN:s senaste klimatrapport Climate change and land, IPCC-rapporten, satte ökat fokus på markanvändningen i världen. Alnarpskonferensen 2020 handlar därför om hur forskning leder till politik, hur lantbruket kan minska sin klimatpåverkan, hur förändrade matvanor påverkar markens användning och vilken roll har SLU egentligen i jakten på sanningen.

Konferensen avslutas med en aktuell paneldebatt ”Hur får producenterna betalt för sitt hållbarhetsarbete?”

Välkommen till en dag om det viktigaste vi har – själva jorden. 

Medverkande: Ulf Sonesson, forskningschef på Rise, Håkan Jönsson, docent, Lunds universitet. Kristina Yngwe, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Maria Knutson Wedel, SLU:s nya rektor, Maria Hofvendahl, Skånemejerier, Bengt Persson, vd Foodhills, Johan Nilsson, lantbrukare Rosersbergs gård.

 

Moderator: Lennart Wikström, chefredaktör Lantbrukets Affärer.

Slottsmiddag med föredrag om cidertillverkning och provsmakning Skånska Agronomklubben, Sveriges Hortonomförbund, Trädgårdsingengörernas Riksförbund och Skånska Lantmästarklubben

Fakta

Tid: 2020-01-23 09:30 - 16:30
Ort: Alnarp
Lokal: Aulan, Alnarpsgården
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp, LRF Skåne och Kompetenscentrum företagsledning
Sista anmälningsdag: 17 januari 2020
Pris: Fritt för konferensen, 350 kr/pp för slottsmiddag
Mer information:
Följ konferensen via länk

Konferensen kommer att filmas och går att se både live samt i efterhand via play.slu.se .


Program

09.30

Kaffe

10.00

Inledning
Carl Otto Swartz, verksamhetsledare SLU Partnerskap Alnarp

10.10

Hur ska man tolka alla rapporter?
Lennart Wikström, Lantbrukets Affärer

10.40

SLU:s roll i jakten på sanningen om den hållbara markanvändningen
Maria Knutson Wedel, rektor SLU

11.20

Förändrade matvanor – hur påverkas markanvändningen?
Håkan Jönsson,  docent, Avdelningen för etnologi, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet

12.00

Lunch

13.00

Hur kan lantbruket minska sin klimatpåverkan - och hur mycket?
Ulf Sonesson, forskningschef RISE

13.40

Hur blir det politik av all forskning?
Kristina Yngwe, ordförande i Miljö och jordbruksutskottet

14.20

Kaffe

14.40

Hur får producenterna betalt för sitt hållbarhetsarbete?
Moderator Lennart Wikström

- Maria Hofvendahl, Skånemejerier

- Bengt Persson, vd Foodhills

- Johan Nilsson, lantbrukare, Rosersbergs Gård

15.20

16.30

Avslutning  - summering

Slottsmiddag med föredrag om cidertillverkning och provsmakning Skånska Agronomklubben, Sveriges Hortonomförbund, Trädgårdsingengörernas Riksförbund och Skånska Lantmästarklubben


Kontaktinformation

Jan Larsson, universitetsadjunkt
Institutionen för människa och samhälle, SLU
jan.larsson@slu.se, 040-41 50 73