3 apr

Umeå

SES Seminarium: Pools and fluxes of carbon and nitrogen in stands of Norway spruce, Scots pine, and their mixture in boreal Sweden

seminarier, workshops |

Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på plan 4:a vid institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel. Seminariet hålls på engelska.

Talare: Robert Blasko– Postdoc vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

Välkommen!

Fakta

Tid: 2019-04-03 14:30 - 15:00
Ort: Umeå