8 okt

Crafoordsalen i Alnarp och via länk till Tentamenssal 1, undervisningshuset i Ultuna eller din dator, Alnarp

Docentföreläsningar på SLU i Alnarp

docentföreläsningar |

Den 8 oktober hålls docentföreläsningar på LTV-fakulteten. Alla är välkomna att ta del av dessa populärvetenskapliga föreläsningar, på plats i Alnarp eller via videolänk från Ultuna eller vid din dator.

Fakta

Tid: 2019-10-08 09:00
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen i Alnarp och via länk till Tentamenssal 1, undervisningshuset i Ultuna eller din dator
Arrangör: LTV-fakulteten
Mer information:

Program

Föreläsningarna ges på det språk som titlarna anger. Varje föreläsningspass är 50 minuter. // Lectures will be given in the same language as the titles are given in. Each lecture session is 50 minutes.

 

Kl. 9.00 – Titel: Systems analysis as tool for developing sustainable solutions in agricultural production

Föreläsningen ges av tekn. dr. Thomas Prade, Institutionen för biosystem och teknologi

Kl. 10.20 – Titel: Lettuce talk about quality of field grown vegetables!

Föreläsningen ges av agr. dr. Lars Mogren, Institutionen för biosystem och teknologi

Kl. 13.00 – Titel: The ”F” word in Swedish agriculture: Some causes, consequences, and policy implications of entrepreneurial failure

Föreläsningen ges av ekon. dr. Erik Hunter, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi


Kontaktinformation