14 okt

Aulan, Alnarpsgården, Alnarp

Alnarps Grisdag 2019

seminarier, workshops |

Val av inhysningssystem och diskussioner kring förprövning av djurstallar.

Dagen kommer att bjuda på inlägg från rådgivare, forskare och producenter m fl kring resultat, erfarenheter och tankar om nyheter med koppling till svensk grisproduktion. Välkomna till en spännande och inspirerande dag!

Fakta

Tid: 2019-10-14 09:00 - 15:30
Ort: Alnarp
Lokal: Aulan, Alnarpsgården
Arrangör: Dagen arrangeras av Institutionen för Biosystem och Teknologi (BT) i samarbete mellan Skånes och Blekinges Grisproducenter, Partnerskap Alnarp och LRF Skåne.
Sista anmälningsdag: 9 oktober 2019
Pris: 350 kr, faktureras i efterhand.

Program

Behövs förprövningen?

09.00   

Registrering, kaffe med fralla

09.30

Inledning

09.40

Erfarenhetsinsamling från system med elektronisk utfodring (ESF) till dräktiga suggor

 

Anne-Charlotte Olsson och Sarah-Lina Schild, BT/SLU

10.10

Själv har jag valt ESF till mina dräktiga suggor, men det finns andra alternativ

 

Jens Ole Laustsen, grisproducent och J-O Stalldesign & Management AB

10.40

Ny utformning av grisningsboxen?

 

Petra Lindblad, produktionschef djur, Esplunda Grisen AB

11.10

Bensträckare

11.20

Om förändringar av djurskyddsföreskrifter och rutiner för förprövning
 

Gunnar Palmqvist, djurskyddshandläggare Jordbruksverket

11.50

Frågestund

12.00

LUNCH

13.10

Vad innebär förprövningen och hur går den till?

 

Göran Olai och Anna Agné, förprövningshandläggare, Länsstyrelsen Västra Götalands län

13.40

Behövs förprövningen?
 

Kristina Yngwe, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet

14.10

Bensträckare

14.20

Förprövningen behövs!
 

Johan Beck-Friis, generalsekreterare Svenska Djurskyddsföreningen

14.50

Avslutande frågor, reflektioner och avtackning

15.00

Kaffe


Moderator:
Mattias Espert, vice ordförande i Sveriges Grisföretagare


Kontaktinformation