23 jan

Alnarpsgården, Sundsvägen 4-6, Alnarp

Alnarpskonferensen 2019: Klimatsmart företagsledning

evenemang | konferenser |

Går det att öka vinsten samtidigt som man minskar klimatpåverkan? Hur jobbar man smartare i hela värdekedjan? Kom och inspireras av intressanta föreläsare och ta del av verkliga företags-case.

Temat för årets Alnarpskonferens är Klimatsmart Företagsledning. Vi vill ge deltagarna kunskap om utmaningarna och hur man hanterar klimatfrågor i olika delar av företagets värdekedja. Företagsledningen har ansvaret och håller i taktpinnen för nödvändiga förbättringar inom företaget. Men hur gör man? Dagen kommer att visa flera exempel på förbättringar av vinst och lönsamhet samtidigt som klimatavtrycket minskar per producerad vara.

Välkomna!

Fakta

Tid: 2019-01-23 10:00 - 16:00
Ort: Alnarp
Lokal: Alnarpsgården, Sundsvägen 4-6
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp, Kompetenscentrum företagsledning och LRF Skåne
Sista anmälningsdag: 18 januari 2019
Pris: Fritt
Mer information:
Anmälan

Anmäl dig via länken i den gröna knappen ovan.

Följ konferensen via länk

Konferensen kommer att filmas och går att se både live samt i efterhand via denna länk. Det går tyvärr inte att skicka in frågor via länken, men du kommer att kunna maila in frågor under dagen till partnerskapalnarp@slu.se, där vi kommer försöka framföra så många frågor som möjligt till respektive talare.

Har du frågor inför konferensen, vänligen kontakta:
ove.karlsson@slu.se
eller jan.larsson@slu.se

Programledare för dagen: Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare för Partnerskap Alnarp


Program

09.30   Registrering med kaffe o macka

10.00   Inledning Erik Fahlbeck, Prorektor/vicerektor för samverkan, SLU

10.05   Långsiktigt i företagsledningen Per Hansson, Kompetenscentrum Företagsledning, SLU

10.10   Strategiskt hållbarhetsarbete -Från ord till handling Carina Roos, Stabs- och hållbarhetschef, Polarbröd

10.50   Godare grönare burgare Kaj Török, Informations- och hållbarhetschef, Max Hamburgare

11.30   Diskussion

12.00  Lunch

13.00   Svenskt jordbruk och global omställning - utmaningar och möjligheter i en tid av förändrat klimat Johan Kuylenstierna, Adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande i det klimatpolitiska rådet

13.40   Hur skulle man inom dagligvaruhandeln kunna driva ett mer hållbart- och klimatsmart sortiment i dialog med slutkonsumenterna? - Louise König, Hållbarhetsexpert, tidigare Hållbarhetschef på Coop

14.20   'Sustainable intensification' i företagsledningen/ produktionsmanagement Georg Carlsson, SLU och Ove Karlsson, SLU

14.40   Greppas Klimatkoll- skapar ett nytt tänkande hos lantbrukarna Stina Olofsson, Projektledare Greppa, Jordbruksverket

14.50   Kaffe med gott!

15.05   Effekter av klimatsmart företagsledning: Resultat i kronor o Co2-ekvivalenter!

Företags-case 1: Mjölkkorföretaget med växtodling
Företags-case 2: Grisföretaget med växtodling

15.40   Slutdiskussion

16.00   Avslutning

16.30   Slottsmiddag med föredrag om öltillverkning och provsmakning, Skånska Agronomklubben, Sveriges Hortonomförbund och Skånska Lantmästarklubben


Kontaktinformation

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04