Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram

Publicerad: 27 juni 2019
tradgardsingenjor-odling1.png

Den här sidan riktar sig till dig som studerar på trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Välkomstbrev 2019

Till antagna på trädgårdsingenjör - odling

Grattis till din plats på trädgårdsingenjör: odling- kandidatprogram vid SLU i Alnarp! Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst.

Höstterminen 2019 börjar med välkomsthälsning och upprop måndagen den 2 september klockan 9:00 i Aulan, Alnarpsgården, Sundsvägen 6, Alnarp (se karta ). Allmän information som du behöver som ny student på SLU hittar du på sidan Ny student.

Du börjar dina studier med kursen Botanik som går i september. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om växters uppbyggnad, växtkännedom, viktiga växtfamiljer och deras användningsområden. Detta följs av kursen Grundläggande kemi, som ger centrala kemikunskaper som en integrerad del av trädgårdsvetenskap och en hållbar utveckling. I november börjar kursen Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter som lär dig mer om odling i växthus och på friland och hur man behåller kvaliteten av trädgårdsprodukter.  På kurshemsidorna hittar du preliminära scheman och litteraturlistor senast fyra veckor innan kursstart. Annan aktuell information läggs ut i efterhand.

Studierna bedrivs på heltid och består dels av föreläsningar, laborationer, praktiska moment och studiebesök, dels av självstudier. En översikt av samtliga kurser i programmet kan du se i ramschemat som finns här nedan.  Du kan välja praktikkurs i företag redan under sommaren efter årskurs 1 eller senare för att få erfarenhet från arbetslivet. Årskurs 3 består av valbara kurser och kandidatarbete. Studier utomlands är ett alternativ istället för programmets valbara kurser. Observera att ramschemat uppdateras årligen och ändringar är möjliga.

Under studierna läser du delvis tillsammans med studenter från andra program, såsom trädgårdsingenjör: design- kandidatprogrammet.

Om du har möjlighet, besök gärna campus Alnarp och den fina parken redan under sommaren.

Varmt välkommen till SLU och trädgårdsingenjörsutbildningen!

Mattias Larsson, programstudierektor 

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2019 finns följande antal platser lediga på trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram i Alnarp:

  • Åk 2: 6 platser
  • Åk 3: 7 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Examensmöjligheter

Efter att ha läst trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram kan de flesta ta ut två examina - en yrkesexamen och en kandidatexamen.

Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram leder till en kandidatexamen inom huvudområdet Trädgårdsvetenskap (TD). 

Kraven för en kandidatexamen (180 hp) är följande:

  • minst 60 hp kurser i TD på G1N/G1F-nivå
  • minst 15 hp kurser i TD på G2F-nivå
  • minst 15 hp självständigt arbete på G2E-nivå (kandidatarbete) i TD

maximalt 30 hp kurser kan vara på avancerad nivå

Om du har läst alla kurser som är markerade som obligatoriska i ramschemat, så kommer det att stå i ditt examensbevis att kandidatexamen uppfyller fordringarna för trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram.

Du kan också ta ut en yrkesexamen -  trädgårdsingenjörsexamen (120 hp) om du har läst 120 hp ur ramschemat, varav 90 hp från årskurs 1-2 samt 15 hp examensarbete.

Endast kurser som är godkända i sin helhet kan ingå i en examen.

Antagna före ht -15 har även möjlighet att ta ut en programkopplad kandidatexamen i biologi (BI) eller företagsekonomi (FK) under förutsättning att man uppfyller examenskraven.

Fakta
  • Programmet ges på svenska.
  • Det engelska namnet på programmet är Horticultural Management: Gardening and Horticultural Production - Bachelor's Programme.

Kontaktinformation

Programstudierektor Trädgårdsingenjör, odling:

Mattias Larsson, forskare
Institutionen för växtskyddsbiologi
mattias.larsson@slu.se, 040-41 5310

Programstudierektorn har i uppdrag att samordna och utveckla utbildningsprogrammet. Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid.

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om tillgodoräknanden och regler. Helena Elofsson, tel: 040-41 5463,  E-post: helena.s.elofsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor av allmän studiekaraktär. Monika Gussarsson, tel: 040-41 5374, E-post: monika.gussarsson@slu.se

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se