Agronomprogrammet - mark/växt

Publicerad: 21 mars 2024

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - mark/växt.

Agronom - mark/växt är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du ramschema och utbildningsplan inklusive examenskrav samt kontaktuppgifter till bl.a. programstudierektor.

Fr.o.m. hösten 2021 görs inga nya antagningar till programmet. Utbildningsplanen kommer att upphävas, vilket inte påverkar dig som följer normal studietakt. Läs mer på sidan Nedlagda program/utbildningsplaner.

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2024 finns följande antal platser lediga på programmet:

 • Åk 5 antagna 2020: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Grafiskt ramschema 24/25 (PDF)

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 5

Landsbygdspraktik

2024-09-02 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtpatologi

2024-09-02 - 2024-10-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Miljögeokemi

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Marken i odlingen

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-06-09 - 2025-08-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Fakta

Det engelska namnet på programmet är Agriculture Programme - Soil and Plant Sciences.


Kontaktinformation

Programstudierektor  - Agronom mark/växt

Karin Hamnér, forskare

Institutionen för mark och miljö

Karin.Hamner@slu.se, 018-67 12 36

Biträdande PSR

Hanna Friberg, forskare

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

hanna.friberg@slu.se, 018-671876, 070-3931106