Agronomprogrammet - mark/växt, för antagna fr.o.m. 2016

Publicerad: 13 april 2021
Jordbruk.  Person studerar grödor. Skördetröska och  traktor på fältet. Fågel, träd. Svartvit tredimensionell bild.

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - mark/växt 300 hp höstterminen 2016 eller senare.

Agronom - mark/växt är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du ramschema och utbildningsplan inklusive examenskrav samt kontaktuppgifter till bl.a. programstudierektor.

Välkomstbrev för nyantagna

Grattis till din plats på agronomprogrammet - mark/växt! 

Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2020 börjar med upprop och studieinformation på campus.

 Datum: måndag den 31 augusti.

 Tid och plats: På webbsidan ny student ser du när uppropet för ditt program börjar och vilken sal du ska befinna dig i. Här finns en karta för orientering på Campus Ultuna (se karta).


Du hittar all information som du troligtvis behöver, som ny student på SLU, på webbsidan Ny student. Där får du också information om välkomstaktiviteter på din studieort och vad som händer på uppropsdagen.

Du börjar dina studier dagen därefter med kurserna "Grundkurs – agronom mark/växt" och "Grundläggande kemi l"På kurssidan hittar du bland annat schema och kursmeddelanden. Kemikursen läser du tillsammans med studenter från kandidatprogrammet Biologi och miljövetenskap och agronomprogrammet livsmedel. 

De kommande 5 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. 

Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner, ibland tillsammans med både nationella och internationella studenter vid andra program. De första åren innehåller grundläggande kurser.Tillämpningar inom ämnet växtproduktion möter du redan på vårterminen i årskurs 1 genom ”Fältkurs i växtproduktion” och därefter i årskurs 3 med ytterligare kurser i växtproduktion. Därefter följer både fördjupande och tillämpade kurser inom växtproduktion, mark och miljö där du arbetar med frågeställningar som liknar de du möter i arbetslivet. Arbetsmarknaden för mark/växt agronomer är god!

Varmt välkommen till SLU!

Karin Hamnér, programstudierektor 

 

 

 

Resultat från programutvärderingar för agronom mark/växt

Efter avslutad utbildning ber vi alla studenter att fylla i en programvärdering. Resultatet är en del av underlaget för utvecklingsarbetet inom programmet.

Programvärdering som genomfördes 2015

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2021 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 2 antagna 2020: 5 platser
  • Åk 3 antagna 2019: 5 platser
  • Åk 4 antagna 2018: 5 platser
  • Åk 5 antagna 2017: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta

Det engelska namnet på programmet är Agriculture Programme - Soil and Plant Sciences.


Kontaktinformation

Programstudierektor  - Agronom mark/växt

Anna Berlin, forskare

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Anna.Berlin@slu.se, 018-67 15 69

 

Karin Hamnér, forskare

Institutionen för mark och miljö

Karin.Hamner@slu.se, 018-67 12 36

 

Sidansvarig: eva.andersson.bjorkman@slu.se