Agronomprogrammet - mark/växt, för antagna fr.o.m. 2016

Publicerad: 27 september 2017
agronom-markvaxt1.png

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - mark/växt 300 hp höstterminen 2016 eller senare.

Agronom - mark/växt är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du ramschema och utbildningsplan inklusive examenskrav samt kontaktuppgifter till bl.a. programstudierektor.

Resultat från programutvärderingar för agronom mark/växt

Efter avslutad utbildning ber vi alla studenter att fylla i en programvärdering. Resultatet är en del av underlaget för utvecklingsarbetet inom programmet.

Programvärdering som genomfördes 2015

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2019 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 1: 5 platser
  • Åk 2: 5 platser
  • Åk 3: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta

Det engelska namnet på programmet är Agriculture Programme - Soil and Plant Sciences.


Kontaktinformation

Programstudierektor  - Agronom mark/växt

Gerd Johansson, Universitetsadjunkt
Inst. mark och miljö/ Avd. Markkemi/ Enheten Växtnäringslära
gerd.johansson@slu.se  018-671228 

Biträdande programstudierektor Agronomprogrammet mark/växt

Anna Berlin, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Anna.Berlin@slu.se, 018-67 15 79

Kontakta en student - agronom mark/växt

Alexander Lilliehöök, student

alok0001@stud.slu.se

 

 

Sidansvarig: gabriella.persdotter.hedlund@slu.se