Agronomprogrammet - mark/växt, för antagna fr.o.m. 2016

Publicerad: 27 september 2017
agronom-markvaxt1.png

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - mark/växt 300 hp höstterminen 2016 eller senare.

Agronom - mark/växt är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du ramschema och utbildningsplan inklusive examenskrav samt kontaktuppgifter till bl.a. programstudierektor.

Välkomstbrev för nyantagna

Grattis till din plats på agronomprogrammet - mark/växt!

Höstterminen 2018 börjar med välkomsthälsning och information måndagen den 3 september klockan 10.00 i Aulan, Undervisningshuset, Ultuna (se karta). Därefter är det programvis information och upprop kl 11.30-12.30 i sal N i samma hus.

Du börjar dina studier dagen därefter med kursen "Grundkurs – agronom mark/växt" som ges under första halvan av höstterminen. Under Grundkursens inledande veckor gör vi flera dagsexkursioner och i samband med kursens geologi/hydrologi-moment görs en tre-dagars exkursion till Dalarna den 26-28/9. Tänk därför på att redan från början ha med stövlar och oömma kläder.

Du hittar all information som du troligtvis behöver, som ny student på SLU, på sidan Ny student. Där får du också information om välkomstaktiviteter som arrangeras på Campus Ultuna.

De kommande 5 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner, ibland tillsammans med både nationella och internationella studenter vid andra program. De första två åren läser du grundläggande kurser och många av dem läses tillsammans med studenter på Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram. Tillämpningar inom ämnet växtproduktion möter du redan på vårterminen i årskurs 1 genom "Fältkurs i växtproduktion" och därefter i årskurs 3 med ytterligare kurser i växtproduktion. Därefter följer både fördjupande och tillämpade kurser inom växtproduktion, mark och miljö där du arbetar med frågeställningar som liknar de du möter i arbetslivet.

Varmt välkommen till SLU och Agronom - mark/växt!

Gerd Johansson och Anna Berlin, programstudierektorer

Resultat från programutvärderingar för agronom mark/växt

Efter avslutad utbildning ber vi alla studenter att fylla i en programvärdering. Resultatet är en del av underlaget för utvecklingsarbetet inom programmet.

Programvärdering som genomfördes 2015

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2018 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 2: 5 platser
  • Åk 3: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta

Det engelska namnet på programmet är Agriculture Programme - Soil and Plant Sciences.


Kontaktinformation

Programstudierektor  - Agronom mark/växt

Gerd Johansson, Universitetsadjunkt
Inst. mark och miljö/ Avd. Markkemi/ Enheten Växtnäringslära
gerd.johansson@slu.se  018-671228 

Biträdande programstudierektor Agronomprogrammet mark/växt

Anna Berlin, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Anna.Berlin@slu.se, 018-67 15 79

Kontakta en student - agronom mark/växt

Alexander Lilliehöök, student

alok0001@stud.slu.se

 

 

Sidansvarig: gabriella.persdotter.hedlund@slu.se