Agronomprogrammet - mark/växt, för antagna fr.o.m. 2016

Publicerad: 01 juli 2021
Jordbruk.  Person studerar grödor. Skördetröska och  traktor på fältet. Fågel, träd. Svartvit tredimensionell bild.

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - mark/växt 300 hp höstterminen 2016 eller senare.

Agronom - mark/växt är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du ramschema och utbildningsplan inklusive examenskrav samt kontaktuppgifter till bl.a. programstudierektor.

Resultat från programutvärderingar för agronom mark/växt

Efter avslutad utbildning ber vi alla studenter att fylla i en programvärdering. Resultatet är en del av underlaget för utvecklingsarbetet inom programmet.

Programvärdering som genomfördes 2015

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2022 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 2 antagna 2020: 5 platser
  • Åk 3 antagna 2019: 5 platser
  • Åk 4 antagna 2018: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta

Det engelska namnet på programmet är Agriculture Programme - Soil and Plant Sciences.


Kontaktinformation

Programstudierektor  - Agronom mark/växt

Anna Berlin, forskare

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Anna.Berlin@slu.se, 018-67 15 69

 

Karin Hamnér, forskare

Institutionen för mark och miljö

Karin.Hamner@slu.se, 018-67 12 36