Ny sökning
LB0121

Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem

Syftet med kursen är att ge dig som är intresserad av global utveckling en introduktion till analyser av komplexa lantbrukssystem.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0121

Läsåret 2023/2024

Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem (LB0121-30312)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem (LB0121-30110)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem (LB0121-30219)

2022-01-17 - 2022-02-17

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronom företagsekonomi Agronom nationalekonomi Agronom landsbygdsutveckling Agronom livsmedel Agronom mark och växt Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0121 Anmälningskod: SLU-30171 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 50%