Sustainable Development - Master´s Programme

Publicerad: 31 januari 2024
Väg. Gatubelysning. Korsväg med allé. Svartvit tredimensionell bild.

Information till dig som är student på masterprogrammet Sustainable Development. På den här sidan finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

Sustainable Development är ett samarbete mellan SLU och Uppsala universitet. Information om programmet hittar du på Uppsala universitets hemsida. Där återfinns programmet utbildningsplan och programmets studieplan.

Självständigt arbete

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom masterprogrammet Sustainable Development?

För att kunna ta ut en masterexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete/examensarbete på avancerad nivå (A2E) på minst 30 hp. För alla självständiga arbeten vid SLU respektive Uppsala universitet finns en fastställd kursplan och av studieplanen i utbildningsplanen framgår när dessa kurser ges.

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/studieplan/?planId=1301&pKod=THU2M

Hur hittar jag ämne och handledare vid SLU? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Vilka specifika krav ställs på det självständiga arbetet inom mitt program? Detta framgår av utbildningsplanen och av respektive kursplaner.

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För varje självständigt arbete vid SLU ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle.

Fakta

Det svenska namnet på programmet är Hållbar utveckling.

Programmet ges på engelska.

Relaterade sidor:


Programstudierektor

Programstudierektor

Örjan Östman, universitetslektor
Institutionen för akvatiska resurser
örjan.östman@slu.se, 010-478 41 53

Kontakt och information vid UU: susdev@geo.uu.se