Forest Ecology and Sustainable Management - antagna t.o.m. 2023

Publicerad: 18 januari 2024
Det mörka vattnet av flod som flyter genom vidsträckt skog. Flygfoto.

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

 

 


Kontaktinformation

Programstudierektor:

Zsofia Réka Stangl
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
zsofia.reka.stangl@slu.se 

Handläggare:

Jennie Ohlsson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
jennie.ohlsson@slu.se, Telefon:090-786 82 04