Forest Ecology and Sustainable Management

Publicerad: 27 oktober 2023
Det mörka vattnet av flod som flyter genom vidsträckt skog. Flygfoto.

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

If you would like to apply for this programme

This page is for students currently studying on the programme. If you are not currently a student but would like to apply, you can read more about the programme’s content and the application process here.

 


Kontaktinformation

Programstudierektor:

Zsofia Réka Stangl (föräldraledig)
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
zsofia.reka.stangl@slu.se 

Gustaf Egnell (ställföreträdande)
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
gustaf.egnell@slu.se 

Handläggare:

Jennie Ohlsson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
jennie.ohlsson@slu.se, Telefon:090-786 82 04