SLU-nyhet

Thesis Day 2024 - En dag av vetenskap, glädje och framtidstro

Publicerad: 05 juni 2024

Thesis Day 2024 hölls på Ultuna och på Alnarp campus och innehöll även i år en utställning med studenternas spännande examensarbeten i form av populärvetenskapliga postrar, där alla har fokus på hållbarhet från olika perspektiv.

Det var totalt 106 studenter som deltog med 83 projekt. I övrigt bjöd dagen på muntliga presentationer, prisutdelning, samt en uppskattad ceremoni, där studenterna fick mottaga en blomma och tack för deras tid som student.

Firandet fortsatte med prisutdelning, musik, mingel och bubbel, och många roliga foton i fotohörnorna. Flera deltagare berättar om intressanta studentmöten och många stolta föräldrar och familjemedlemmar deltog i både Alnarp och Ultuna.

Ultuna 24 maj, Ulls hus

Fanny Blom, SLU-alumn och projektledare för STUNS, var moderator och guidade studenter och gäster genom programmet. Efter den välbesökta posterutställningen med många intressanta diskussioner och möten, startade de fem muntliga presentationerna. Studenternas presentationer handlade om allt från galna kosjukans påverkan på konsumenter till skepticism i Nigeria mot klimatförändringar.

Därpå följde utnämningarna till bästa poster, som hölls av juryns ordförande universitetslektor Lena Olsén, och utnämningen av Global Sustainability Award som hölls av SLU-alumnen Ellen Anker-Kofoed, samordnare Sveriges livsmedelsstrategi på Tillväxtverket, där en mycket stolt vinnare fick ta emot uppskattning på scenen.

Lista över pristagarna

För första gången hade Thesis Day äran att dela ut stipendier från Seydlitzstiftelsen. På Mats Landéns, ordförande i Seydlitzstiftelsen, vägnar delade Renee Båge, vicedekan för samverkan på VH-fakulteten ut stipendier till tre studenter.

Programmet avslutades med inspirerande tacktal till studenterna av professor Åse Lundh som representerade utbildningsnämnden, vilket följdes av en rosceremoni, där alla studenter fick ta emot en ros. Efter fotograferingen var det dags för mingel, snittar, musik och fortsatta diskussioner runt postrarna.

Alnarp 31 maj, Alnarpsgården

Posterutställningen öppnade klockan 11 och var mycket välbesökt under hela dagen. Sara Kyrö Wissler, projektledare vid avdelningen för infrastruktur, och SLU-alumn från hortonomprogrammet, var dagens moderator och guidade studenter och gäster genom eftermiddagens program.

Ylva Hillbur, vicerektor, internationella relationer välkomnade gästerna och efter välkomstorden följde fem intressanta och professionella studentpresentationer som alla handlade om aktuella och viktiga hållbarhetsfrågor.

Efter presentationerna som följdes av flera än 80 gäster, var det dags för prisutdelning. Den akademiska juryn som delade ut priser för bästa poster representerades av universitetslektor Anders Larsson och Global Sustainability Award delades ut av Daniel Albertsson från Biblioteket.

Programmet avslutades med ett uppmuntrande tal från Karl Lövrie, vice dekan för utbildning vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap som också delade ut en blomma till alla deltagande studenter. Efter programmet inbjöds alla till snittar och bubbel tillsammans med deltagarna från avslutningsceremonin, som arrangerades av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap för att fira de studenter som är klara med sina studier, varvid nästan 350 gäster deltog.

Alnarp studentkårsband förgyllde arrangemanget med att spela för deltagarna.