SLU-nyhet

En orolig omvärld påverkar oss alla

Publicerad: 06 mars 2024

Det är med sorg vi tar del av ett förvärrat konfliktläge i såväl Ukraina som Mellanöstern. Krig är förödande, och tankarna går till dem som berörs.

SLU som universitet förhåller sig till objektivitetsprincipen i regeringsformen. Vi beaktar allas likhet inför lagen och vår uppgift är att iaktta saklighet och opartiskhet. Som universitet tar vi inte utrikespolitisk ställning utan följer svenska UD:s riktlinjer. Vi har signerat Magna Charta Universitatum (se nedan) och vårt fokus är forskning, undervisning och miljöanalys av hög kvalitet med värnande av vår akademiska värdegrund och demokratiska principer. SLU är också medlem av Scholars at Risk.

Du som känner oro eller mår dåligt, om du är anställd eller student med anknytning till regioner i krig, kan få stöd via SLU. Vi är ett internationellt universitet och många berörs på olika sätt av världsläget.

Studenter kan kontakta studievägledningen, programstudierektor/kursansvarig eller studenthälsan.

Medarbetare kan kontakta närmaste chef eller företagshälsovården.

Fakta:

Magna Charta Universitatum är en internationell deklaration om lärosätens fria och oberoende roll i samhället som undertecknades i Bologna, Italien 1988. Deklarationen är ett konstitutionellt värdedokument för den internationella universitetsgemenskapen. Genom att skriva under förbinder sig universiteten att främja, stödja och försvara oberoendet.