SLU-nyhet

Lekotoper – platser där både barn och natur trivs

Publicerad: 16 augusti 2022

Går det att kombinera barns behov av naturkontakt med behovet hos olika arter i djur- och växtriket så att resultatet både blir en hållbar lekplats och en hållbar livsmiljö med hög biologisk mångfald?

Barns möjligheter till naturkontakt i vardagen är viktig för deras utveckling och hälsa både på kort och lång sikt. Kombinationen av miljöpsykologiska och biotopinriktade perspektiv gör att en omställning till naturbaserade lekmiljöer blir möjlig.

Faktabladet är skrivet av Fredrika Mårtensson, Anna Litsmark, Björn Wiström och Marcus Hedblom.