SLU-nyhet

Tiden är mogen för ett Living Lab Campus

Publicerad: 09 juni 2022
Träbroar över en bäck i ett grönt landskap.

Campus Alnarp har en lång tradition av att använda utomhusmiljöer för testbäddar, försöksytor och landskapslaboratorier. Hösten 2022 ska ett nytt doktorandprojekt i Alnarp utforska möjligheterna till att ta universitetets landskap till en ny nivå. Ett Living Lab Campus kan utveckla hela campusområdet till en modell för småskaliga urbana experiment.