SLU-nyhet

SLU Grogrund på Borgeby Fältdagar - upplev forskning på plats

Publicerad: 28 juni 2022
Teknisk forskningsutrustning med genomskinliga slangar ligger på ett fält med rödklöver. Slangarna är kopplade till genomskinliga plastpåsar som omsluter rödklöverplantor. Ett blått paraply skuggar utrustningen.

Den 30 juni 2022 klockan 11.00 håller SLU Grogrund ett seminarium på Borgeby Fältdagar, i seminarietältet Vippan.

Programchefen för SLU Grogrund, professor Eva Johansson, kommer att berätta om en av de största satsningarna i den nationella livsmedelsstrategin och om vilken nytta Sveriges lantbrukare har och kommer att få av resultaten från SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor.

På plats kommer besökarna få uppleva forskning och forskningsmaterial så som det ser ut i verkligheten: Drönare som kan utvärdera växter i fält, insamling av doft från rödklöverblommor, vetets vilda släktingar och åkerbönor från hela världen.

Medverkar gör forskarna Aakash Chawade från projektet Utveckling av metoder för automatiserad fenotypning för förädling av vete och sockerbetor, Åsa Lankinen från projektet Växtförädling för ökad fröavkastning hos rödklöver, Mahbubjon Rahmatov från projektet Searching unique qualities from old and alien cereals for use in conventional and organic breeding och Hannah Ohm från projektet Framtidens åkerböna för mat och foder.

Välkommen!

Ur seminarieprogrammet:

Kl. 11:00 Ökad produktion och kvalitet i växtodlingen – SLU Grogrunds bidrag för att säkra framtidens livsmedel i Sverige.
SLU Grogrund
Behovet av att kunna producera mer och högkvalitativ mat i Sverige ökar i en föränderlig omvärld. Hur ska vi möta detta behov? Vilken nytta har Sveriges lantbrukare, nu och i framtiden, av SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor? Professor Eva Johansson, programchef och verksam vid SLU, med flera personer berättar om en av de största satsningarna inom Sveriges Livsmedelsstrategi. Inom SLU Grogrund arbetar man för att säkra tillgång till framtidens sorter av flertalet stora grödor lämpliga för odling i Sverige, från vall och vete till jordgubbe och ärt. Detta sker i ett brett samarbete mellan forskare, växtförädlings-, lantbruks- och livsmedelsföretag. Centrumets vision är att växtförädlingen kraftfullt bidrar till en växande, hållbar och lönsam produktion av livsmedel i Sverige.
Seminarietältet ”Vippan”

Läs mer om SLU:s andra programpunkter på Borgeby Fältdagar.


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62