SLU-nyhet

Exjobb om barns engagemang

Publicerad: 23 juni 2022

Barn och ungdomar i projektet Gatulabba i Malmö har presenterat analyser, och byggda förslag till förbättringar för stadens toppolitiker. Linda Lemheden, nyexaminerad masterstudent i landskapsarkitektur på SLU har följt projektet.

De sex prototyperna, det vill säga byggda exempel på hur lek, rörelse och vila kan integreras i gatu- och parkmiljön, presenterades av barnen och ungdomarna själva. För att visa hur deras egen närmiljö kan bli säkrare och roligare ledde de under söndagen den 12 juni en vandring som gick mellan förskolor och skolor, över en trafikerad vändplats och slutade i ett parkstråk. De visade på behov av trafikseparering, roliga rörelseytor, skyddade platser att hänga på och en långsammare och roligare cykelbana för barn bredvid de vuxnas. Politiker från de flesta partier var där och blev av föreningen Växtvärket guidade från plats till plats. Politikerna möttes av barn och unga som berättade vilket problem de såg, hur de analyserat platsen, kommit fram till en lösning och slutligen byggt och utformat sitt förslag med hjälp av vuxna.


– Barn har full koll på sin omgivning och vad de behöver för att tillfredsställa sina behov i den offentliga miljön, säger Linda Lemheden, nyexaminerad masterstudent i landskapsarkitektur på SLU som följt och arbetat med Gatulabba.

Exjobbet, som hon skrivit tillsammans med Tom Carlson, heter Barnvänliga gaturum i urbana miljöer – sett från ett barnperspektiv och barnets perspektiv och publiceras inom kort på SLU:s publiceringsplattform Epsilon.

SVT var på plats och filmade barnens presentationer och frågor till politikerna. Barnen undrade rakt på sak om de kunde räkna med hjälp från politiken att förverkliga sina idéer. Det inspelade materialet dyker upp i höstens avsnitt i ”Uppdrag framtid”, en programserie som vänder sig till lågstadieåldern och lyfter fram barn som gör insatser för framtiden, miljön och sitt eget närområde. SLU Tankesmedjan Movium har bistått redaktionen med programidéer. Håll utkik efter serien Uppdrag Framtid i våra kanaler under hösten.


De byggda prototyperna kommer att stå kvar över sommaren. Nästa år flyttar det treåriga Allmänna arvsfondsfinansierade Gatulabba till en annan stadsdel i Malmö. Då kommer fokus att skifta från metodutveckling till hur barnen och de ungas idéer kan generaliseras och komma stadsdelen till gagn i den förtätningsprocess som pågår där.