SLU-nyhet

Stockholm+50 - för att nå de globala målen för hållbarhet

Publicerad: 31 maj 2022

Stockholmskonferensen 1972 var den första miljökonferensen som FN anordnade. Nu 50 år senare hålls ett nytt miljötoppmöte i Stockholm. Ambitionen är att snabba på omställningen för att nå de globala målen för hållbarhet. SLU arrangerar i anslutning till mötet flera seminarier med fokus på kunskap för att nå de globala målen, Agenda 2030.

Den 2-3 juni arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen med mötet är att snabba på omställningen för att nå de globala målen för hållbarhet och att främja en hållbar återhämtning efter pandemin.

Ylva Hillbur, vicerektor på SLU med ansvar för internationella relationer, deltar på mötet tillsammans med Sara Gräslund, enhetschef för SLU Global och Sofia Boqvist, universitetslektor på SLU och chef för det tvärvetenskapliga programmet Agriculture for Food Security (AgriFoSe2030).

–Vi är med på mötet för att lyssna och lära,  SLU bidrar redan nu till att stödja och driva på omställningen för att nå de globala hållbarhetsmålen, både genom vår forskning och genom våra studenter – framtidens hållbarhetsexperter, säger Ylva Hillbur.

– Med klimatkris, pandemi och krig i omvärlden är behovet av mer robusta livsmedelssystem väldigt tydlig. Samtidigt kan kriserna skapa utrymme för snabba omställningar i produktion och konsumtion som kan bidra till de globala målen, säger Sara Gräslund.

Vetenskapliga beslutsunderlag viktiga redskap för Agenda 2030

Inför Stockholm+50 har universitetsledningen deltagit i förarbetet med tre globala ledarskapsdialoger. Förutom Ylva Hillbur, medverkade även Anna Lundhagen, vicerektor på SLU med ansvar för samverkan och miljöanalys, och SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

– Ett av våra inspel inför mötet är att vetenskapliga beslutsunderlag är viktiga redskap för länder att jobba med för att vi ska nå de globala hållbarhetsmålen. Välutvecklade kunskaps- och kompetenssystem är avgörande, säger Anna Lundhagen.

Hur vetenskapsbaserade lösningar kan driva förändring är även temat för en vetenskaplig sidokonferens i samband med Stockholm+50 som Anna Lundhagen deltar i.  

SLU:s rektor Maria Knutson Wedel berättar om sina viktigaste inspel till världens beslutsfattare på väg till mötet i ett poddavsnitt i serien ”Feeding your mind”  från SLU.

– Samverka! Släpp det egna perspektivet, lyssna på andra och försök hitta kloka lösningar ihop. Hamna i dialog och inte i debatt! Använd de fakta som finns. Prata med dem som man kanske är längst bort ifrån.

Fakta: