SLU-nyhet

Goda resultat i global hållbarhetsranking

Publicerad: 28 april 2022
Körsbärsträd på campus Ultuna. Foto.

SLU är bland de 301-400 främsta universiteten i världen när The Times Higher Education rankar världens lärosäten utifrån de globala målen för hållbar utveckling. För enskilda hållbarhetsmål ligger SLU ännu bättre till.

En betydande del av rankningen beror på de vetenskapliga publikationer som SLU bidrar med till hållbarhetsarbetet.

– Det är roligt att se att SLU kommer ut så väl när det gäller vårt vetenskapliga bidrag inom alla de mål som SLU rapporterat. I andra aspekter av rankingen har vi en del att lära. Där hämtar vi gärna inspiration från andra universitet i världen, som också sätter hållbarhet högt på agendan, säger Ylva Hillbur, vicerektor för internationella relationer på SLU.

Rankningen påverkas även av hur väl SLU har omsatt kunskap om hållbarhetsfrågor i sin egen verksamhet. Det kan till exempel röra energiåtgärder på campus och i SLU:s verksamheter runt om i landet.

– Vi är glada att SLU rankas så högt som på plats 57 i världen när det gäller klimatmålet, mål 13. Det är ett kvitto på att vi har arbetat hårt och kommit en bit på väg. Framförallt har vi premierats för vårt arbete att försöka bli klimatneutrala, säger Johanna Sennmark, miljöchef på SLU.

Inom SLU:s Agenda 2030-grupp kommer resultaten att analyseras mer i detalj för att ta arbetet vidare. Genom ordförandeskapet i Klimatnätverket kommer SLU också att driva svenska lärosätens klimatarbete framåt, inom ramen för SUHF.

Fakta:

The Times Higher Education Impact Rankings genomförs för fjärde gången år 2022 och totalt ingår 1406 universitet från 106 länder.

Inom varje globalt hållbarhetsmål finns ett antal olika kriterier som ska uppfyllas. Poängsättning sker med stöd av dokumentation som lärosätena skickar in.

SLU är med i rankningen för första gången i år och har i denna omgång valt att bedömas baserat på fyra av de globala målen. Lärosätena måste rapportera in för målet Genomförande och globalt partnerskap (mål 17) och minst tre globala mål till, för att rankas.

SLU:s rankningsresultat för enskilda mål år 2022 är:

  • Ingen hunger (mål 2), plats 74.
  • Bekämpa klimatförändringarna (mål 13), plats 57.
  • Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15), plats 101-200.
  • Genomförande och globalt partnerskap (mål 17), plats 301-400.

Av de svenska lärosäten som finns med i årets rankning hamnar SLU på tredje plats, efter KTH och Göteborgs universitet.


Kontaktinformation

Johanna Sennmark, miljöchef, projektledare Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för infrastruktur, SLU
johanna.sennmark@slu.se, 018-67 15 85