SLU-nyhet

Lökkonferensen 2022 bjöd på internationell utblick

Publicerad: 28 januari 2022

Den 26-27 januari genomfördes 2022 års lökkonferens med föredrag från lökodlare från bland annat Holland, tillbakablick från 2021 och information om pågående försök och lärdomar från dessa. Vi fick en rapport från Isabella Kleman, doktorand, och Lars Mogren, forskare, på institutionen för biosystem och teknologi på SLU i Alnarp som deltog på konferensen.

På grund av det rådande pandemiläget blev årets lökkonferens helt digital via plattformen Teams. Det positiva var att det blev ”världsrekord” i antal deltagare på svensk lökkonferens, över 100 personer kopplade upp sig under de två dagarna!

Presidenten för Holland onion association, Gijsbrecht Gunter, gav en bra bild av världsläget när det gäller lökexport och olika länders lökodling, införselregler och hinder för global handel. Nederländerna producerar ca 2% av världens lök, men står för ca 20% av den globala exportmarknaden. Majoriteten av all lök som odlas i olika regioner konsumeras i närområdet. Framtida globala populationsökningar gör att lökproduktionen behöver öka med ca 50% under de kommande årtiondena. Så framtiden för lökodlingen ser ljus ut!

Vi bjöds på ett axplock av odlarerfarenheter från Tyskland, Canada, Sydafrika och Nederländerna. Från Tyskland fick vi en bra inblick i odlarläget och inspiration till nya tekniker för att förlänga lagringssäsongen. I Canada var det fokus på väder och arbetskraft samt en fördjupning av växtskyddsläget. Förhållandena i Sydafrika var intressanta att ta del av, men de är svåra att omsätta under våra klimatförhållanden. Avslutningsvis fick vi inblick i hur det är att vara odlare av ekologisk lök i Nederländerna. Växtföljden blir extra viktig och ogräsproblematiken styr etableringen.

Torsdagen inleddes av David Hansson, SLU, som redovisade resultat från senaste årens försök. Att tillämpa så kallad ”Strip till” kan ge miljömässiga fördelar genom minskad utlakningsrisk, samtidigt som behovet av ogräsrensning minskar. Däremot blev skördarna något lägre.

Jonas Jönsson från HIR Skåne gav en bra överblick över vad vi har att vänta när det gäller framtida extremväder. Olika lösningar för att trygga tillgången på bevattningsvatten presenterades. Resultat från försök med droppbevattning visade att lökskördarna kan öka, vattenåtgången kan minskas samtidigt som lökarna blir friskare. Tekniken är dock i nuläget dyr.

Andra ämnen som togs upp under lökkonferensen var bladgödsling i lök, fosforgödsling och halsröta. Fosforgödsling gav generellt inte högre skörd, men etableringen förbättrades vilket förbättrade ogräskonkurrensen och gav tidigare mognad.

Konferensdeltagarna fick aktuella inblickar i läget för kemikalietillgången framöver. Nya medel och kombinationer testas kontinuerligt i både Sverige och Danmark. Situationen är inte nattsvart, men vi kommer aldrig ”i mål”, då det hela tiden är nya medel som fasas ut. Generellt konstaterades att villkoren för ogräsmedel gör det svårt att optimera behandlingarna.

Leen van Marion från Nederländerna hade flera intressanta föredrag under lökkonferensen. Som avslutning hade han en presentation om halsröta. Slutsatsen blev att sjukdomen är svår att undvika, men mycket kan göras med förebyggande arbete. Viktigaste åtgärden var dock snabb torkning av löken vid hög temperatur (30 grader C) i direkt anslutning till lossningen.

Oskar Hansson, HIR Skåne avslutade med att sammanfatta lökkonferensen och uppmanade alla att engagera sig i och besöka de visningar av försök som kommer genomföras under säsongen 2022.  Nästa lökkonferens är planerad till 2024, och då får vi förhoppningsvis möjlighet att samlas och utbyta erfarenheter på plats istället för framför datorskärmarna.

Isabella Kleman och Lars Mogren, SLU