SLU-nyhet

Vi måste lära oss mer om skötsel av hänsyn

Publicerad: 10 april 2021
Järpe

Den naturhänsyn som lämnades vid avverkningen växer in i ungskogen och blir senare en del i gallringsskogen. Men hur ska den bevaras och skötas för att naturvärdena ska bibehållas? Det var frågan för FRAS seminarium på temat ”Skötsel av generell hänsyn – när, var, hur?” den 7 april 2021.

Erika Olofsson från FRAS ledningsgrupp modererade seminariet som hade lockat 74 åhörare. Först ut var professor Jan Weslien från Skogforsk som gav forskningens perspektiv. Han konstaterade krasst att föredraget skulle bli väldigt kort om han bara skulle redogöra för vad forskningen vet. Det är nämligen väldigt lite forskat kring skötsel av hänsynen, trots att rutinerna för att spara kantzoner, hänsynsytor och naturvårdsträd har funnits i snart trettio år.

Läs mer


Kontaktinformation