SLU-nyhet

Blommande skogslandskap

Publicerad: 06 april 2021
Jörg Brunet, professor vid Sydsvensk skogsvetenskap

Vitsippa, blåsippa, nässelklocka....ädellövskogen är ett blommande eldorado. Floran ”Blommande skogslandskap” beskriver ett 120-tal arter. Dessutom ges tips om att restaurera och sköta en av våra mest älskade naturmiljöer.

Det är den första renodlade floran för ädellövskogen.
– Jag ville göra en bildrik guide som är lätt att ta med sig på skogspromenaden. Det finns så mycket vackert att upptäcka i fältskiktet för den som tittar närmre och det blir roligare när man får insikter och vägledning, säger bokens författare Jörg Brunet.
Både i sin forskning, som professor i ekologi, och privat ägnar han mycket tid åt ädellövskogen. Till favoritplatserna hör Dalby Söderskog som ligger nära hemmet och bjuder på många storslagna naturupplevelser. Oftast har han kameran med sig på naturvandringarna. Med tiden har det blivit ett ansenligt bildarkiv, vilket kommit väl till pass i den rikt illustrerade boken.
HAN hoppas att fler ska få upp ögonen för den unika och rika naturmiljö som ädellövskogen är. Utöver arterna beskrivs de olika naturtyperna med sina särdrag och markförhållanden, allt från ekhagar och hassellundar till bokskog och lövängar, med spår av forna tiders lövtäkt.
Ett kapitel ägnas åt hur floran i ädellövskogen bevaras genom ett hänsynsfullt och anpassat skogsbruk.
– Jag hoppas det ska inspirera skogsägarna och ge en del tips på vägen.
– Med omtanke och planering är det fullt möjligt att kombinera den brukade
skogen med ett rikt fältskikt.
AVVERKNING genom gallring och luckhuggning kan snarare vitalisera än skada växtligheten. Däremot bör man undvika större kalhuggna
ytor.
– Körningen med tunga skogsmaskiner måste planeras ordentligt för att undvika skador i den ofta blöta terrängen, säger Jörg Brunet.

Läs hela nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation