SLU-nyhet

Framtidens skogsbruk – precist och automatiskt

Publicerad: 19 mars 2021
Olle Gelin presenterar

Precision, automation och variation är här för att stanna, och utvecklingen går blixtsnabbt framåt. När FRAS bjöd in till webbinarium om framtidens skogsskötsel var budskapet tydligt. Datatillgång och ny teknik gör att vi redan idag har kunskap om skogen ner till trädnivå, och för framtiden är allt möjligt.

Webbinariet den 17 mars 2021 lockade 57 deltagare som fick lyssna till föredrag av Johan Bergh från Linnéuniversitetet, Olle Gelin från Skogforsk och Anders Ehrenström från Sydved. Moderator var Magnus Persson, doktorand inom FRAS-programmet. Tillsammans gav de en bild av hur kunskapen om skogens alla delar blir alltmer precis och aktuell och hur den kan användas för att styra skogsbruket mot bättre skogsskötsel, kundanpassad avverkning och effektivare miljövård ner till provytenivå.

Den traditionella skogsbruksplanen, uppdaterad vart 10:e år, är snart historia, menade Anders Ehrenström. Idag har vi mer aktuell och mer detaljerad information genom laserskanningen, satelliter och mätdata från skördarna. Det gör att vi troligen inte kommer att se skogen som indelad i bestånd, utan snarare delar av bestånd som behöver skötas med en större variation. Anders visade exempel på hur data från gallringsskördarna direkt kan användas för att kartera vilka träd som gallrats bort, hur de fördelats på sortiment och hur den kvarvarande skogen ser ut.

Läs mer