SLU-nyhet

Mer forskning om skogspolitik

Publicerad: 10 februari 2021

Inom kort tillträder Vilis Brukas en ny professur i skoglig planering. Inte minst kommer han att förstärka och bygga upp forskningen om skogspolitiken och det privata skogsbruket.

Skoglig planering är ett väldigt brett ämne. SLU i Umeå är världsledande på de tekniska dimensionerna, planering med hjälp av skoglig inventering
(riksskogstaxeringen), beslutsstödsystem och fjärranalys från luften.
– Vi vill inte bygga upp en konkurrerande verksamhet i Alnarp, det vore dumt.
– En annan dimension, vilken vi kommer att arbeta med, handlar om skoglig planering som en del av den skogliga förvaltningen och ett viktigt politiskt styrmedel. Därmed handlar det om hur omvärldens krav och önskemål på skogsbruket förverkligas i praktiken.
– Vill man ha en enklare förklaring kan man kalla det en professur i skogspolitik, klargör Vilis Brukas.
DET är ett område som engagerat honom genom hela karriären. Pappa var vice skogsminister i Litauen och det föll sig naturligt för Vilis att utbilda sig till jägmästare. Han doktorerade på hur miljövärden kan integreras i den litauiska skogen. Det handlade inte bara om miljön. Den centrala frågan
var hur skogsbruket skulle anpassas efter Litauens kliv från socialism till marknadsekonomi. Utmaningen var att få gehör för nytänkandet i det gamla systemet. Det grundlade intresset för skogspolitik, vilket ledde vidare till Alnarp. Där var Vilis Brukas var med och byggde upp utbildningen till Euroforester.

Läs hela nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation