SLU-nyhet

Lunchföreläsning 2 mars: Klimatramverket för universitet och högskolor - implementering på SLU och KTH

Publicerad: 23 februari 2021

Varmt välkomna till lunchföreläsning på temat "Klimatramverket för universitet och högskolor - utveckling i Sverige och implementering på SLU och KTH" med Göran Finnveden.

Göran är professor i miljöstrategisk analys och tidigare vice rektor för hållbar utveckling vid KTH. Han är även författare till klimatramverket, ett ramverk för universitet och högskolor som syftar till att engagera dessa i att arbeta för att bidra till förverkligande av 1,5-gradersmålet.

Föreläsningen kommer att introducera oss till vilken roll klimatramverket spelar för utvecklingen mot en hållbar framtid på Sveriges lärosäten och vilka konkreta åtgärder som görs på KTH. Timmen avslutas med en dialog mellan Göran och SLU:s miljöchef Johanna Sennmark där SLU:s klimatarbete kommer att diskuteras i förhållande till klimatramverket.

Fakta:

Datum: 2 mars
Tid: 12:00 - 13:00
Var: Zoom: Registrera dig här för att delta.
Arrangör: Klimatstudenterna SLU och miljöenheten