SLU-nyhet

Feed, en ny podcast om hållbara livsmedelssystem

Publicerad: 25 februari 2021

Debatten om framtidens mat har, som många andra debatter idag, blivit väldigt polariserad. En ny podcast vill på ett objektivt sätt lyfta kunskap, antaganden och värderingar som olika röster för fram i diskussionerna om hållbar produktion och konsumtion av mat. Podden produceras av initiativet Table, som är ett samarbete mellan SLU, University of Oxford och Wageningen University & Research.

Table är ett nätverk som ska driva och utveckla diskussioner om hur livsmedelssystemet kan bli hållbart, robust och rättvist och ska på ett objektivt sätt lyfta kunskap, antaganden och värderingar som olika röster för fram i diskussionerna om hållbar produktion och konsumtion av mat.

I det första avsnittet av podden diskuteras jordbruksforskning och livsmedelssäkerhet i Afrika söder om Sahara. Podden tar ett systemperspektiv på drivkrafter och erfarenheter hos småskaliga lantbruk och de socioekonomiska system som de ingår i. I poddavsnittet samtalar Table med Ken Giller, professor vid Wageningen University & Research.

Det andra avsnittet diskuterar sårbarheterna i den globala handeln med livsmedel. Rob Bailey, klimatdirektör på Marsh & McLennan, har undersökt hur potentiella störningar av handelsvägar kan få allvarliga konsekvenser för den globala livsmedelssäkerheten. Rob Bailey redogör för ett ” worst case scenario” som skulle kunna leda till en global matkatastrof. Men samtidigt som bilden som han målar upp är skrämmande, ser vi samtidigt att de flesta delar av den globala livsmedelshandeln hittills har klarat sig förvånansvärt bra under Covid19-pandemin. Podavsnittet diskuterar detta och åtgärder som kan minska sårbarheterna i det globala livsmedelssystemet.

Det finns även ett introduktionsavsnitt där TABLE-teamet Matthew Kessler (SLU) och Samara Brock (Yale University) berättar mer om vad podden kommer att handla om, and Tara Garnett (University of Oxford) introducerar det samlade temat för de första avsnitten.

Här finns podden

Podden finns där poddar finns, eller på www.tabledebates.org/podcast

Episode 0: Introducing Feed and our first theme, Scale in the food system

Episode 1 - Ken Giller on the Food Security Conundrum

Episode 2: Rob Bailey on the Vulnerabilities of Global Food Trade

Läs mer om TABLE på www.tabledebates.org/