SLU-nyhet

Strategi - som i en liten ask...

Publicerad: 04 september 2020
Invigning skånsk skogsstrategi

Den skånska skogsstrategin är klar. Det manifesterades i Alnarp på Sveriges lantbruksuniversitet, som är en aktiv part i programmet för att tillvarata skogens många värden.

En del av Sveriges nationella skogsprogram är att forma regionala handslingsplaner för att få mesta möjliga värde av ”det gröna guldet”. I Skåne har en grupp med representanter för SLU, LRF, Skogforsk, Naturskyddsföreningen, Södra, Region Skåne, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen enats om ett omfattande
och brett program.
– Det är en poäng att vi representerar så många intressen. I en del frågor är det inte lätt att komma överens, men jag är imponerad och glad över hur alla bjuder till och för frågorna framåt. Vår ambition är att vara en samlingspunkt
för många intressen och gemensamt öka förståelsen för de skogliga frågorna, säger gruppens ordförande, Ann Marke, LRF Skåne.
UNDER två års tid har gruppen enats om en en mängd förslag inom fyra huvudområden: Innovation, miljö, produktion och rekreation. Det är allt från att lyfta fram foderskapande åtgärder för att minska viltskadorna till rådgivning om ädellövskog och att sprida information om skogens betydelse i Skåne.
I arbetsgruppen ingår Henrik Böhlenius och Karin Hjelm från institutionen för
Sydsvensk skogsvetenskap. De bägge konstaterar att det är angeläget att medverka i arbetet:
– Vi kan förstås bidra med kunskap och forskning, inte bara det som publicerats utan också vad som är på gång i forskningsfronten. Dessutom är det braför oss att få input utifrån och delta i nätverk för att även fortsatt arbeta med relevanta och angelägna frågor.
– Det är också en möjlighet att lyfta fram våra utbildningar. Kompetensförsörjning är en av de många saker som skogsprogrammet fokuserar på.

Läs hela nyhetsbrevet här Invigning_200904.pdf


Kontaktinformation