SLU-nyhet

SLU:s strategi 2021-2025 är beslutad

Publicerad: 28 september 2020

Den 24 september beslutade SLU:s styrelse om universitetets strategi för 2021-2025.

SLU:s strategi för 2021-2025 ger en tydlig vägledning om målsättningar och prioriteringar, och ska vara ett verktyg som underlättar strategiska beslut i hela verksamheten. Strategin innehåller bl.a. en ny vision för SLU och en ny verksamhetsidé. Målet är att varje medarbetare och student ska känna att det man gör bottnar i SLU:s strategi under de kommande fem åren.

Strategin kommer inför varje verksamhetsår att konkretiseras i form av prioriterade åtgärder och uppdrag i SLU:s verksamhetsplan, med resurssättning i anslagsfördelningen. Genomförandet kommer att följas upp årligen och åtgärderna revideras efter behov.

Fakulteternas strategier ska fastställas av fakultetsnämnderna senast i december 2020. De preciserar och kompletterar den övergripande strategin, bland annat genom att ange strategisk utveckling av olika forskningsinriktningar. Fakulteternas strategier kommer att ingå som bilagor till universitetets gemensamma strategi.


Kontaktinformation