SLU-nyhet

Ny kunskap om blandskogen

Publicerad: 06 augusti 2020
Emma Holmström

Flera nya forskningsprojekt ökar kunskapen om hur blandskog bör skötas. Oftast väcks frågan först vid gallringen. Helst bör blandningen planeras långt tidigare.

EN FÖRSTA fråga att få svar på är i vad mån det påverkar betesskadorna på tall. En del hävdar att all björk bör röjas bort för att inte locka
dit älgarna. Andra menar att betesskadorna minskar om djuren har möjlighet att välja björk. Det är alltså två helt motsatta teorier.
– Vi hoppas kunna ge svaret på denna och många fler frågor om blandskog. Ytorna kommer att ingå i universitetets långsiktiga fältförsök, som är ryggraden i den skogliga forskningen, säger Emma Holmström.
DET ÄR ett av de första blandskogsförsöken i Norrland. Hon har tidigare lagt ut flera försök med blandningar av gran och björk i Götaland.
– Vi är på väg att täppa igen en kunskapslucka om blandskogen. Av de 1700 fältförsök som Sveriges lantbruksuniversitet ansvarar för är de flesta
likåldriga monokulturer med ett trädslag. Det är en viktig kunskapsbas, men färre än 50 av försöken är blandskog, trots att det ofta är så verklighetens skogar ser ut, berättar Emma Holmström.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation